Breaking News

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 3 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3

16:57
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14:16 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง     รับซื้อบ...

ราคาทองวันนี้ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

11:49
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,100.00 บา...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561

16:59
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:41 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท  ขายออกบาท...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561

14:32
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:09 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท  ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาท...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2561

10:41
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท  ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ ...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2561

15:51
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง     รับซื้อบาท...

ราคาทอง ครั้งที่ 3 ราคาทองวันนี้ 11 ตุลาคม 2561

14:49
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:24 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบา...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 11 ตุลาคม 2561

14:47
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 1...