สิงหาคม 2020 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 สิงหาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 1 กันยายน 2563

                       

ราคาทองวันนี้ 1 กันยายน 2563 เวลา 09:27 น .  ราคาทอง +250 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,000.00 บาท   ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,470.48  าท   ขายออกบาทละ 29,600.00 าท


ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2563

                      


ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:23  น .  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,800.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,900.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,288.56 บาท   ขายออกบาทละ29,400.00 าท


29 สิงหาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 29 สิงหาคม 2563

           


ราคาทองวันนี้ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09:18  น .  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,750.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,850.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,227.92  าท   ขายออกบาทละ 29,350.00 าท

28 สิงหาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 5

          

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16:12  น .  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,750.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,850.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,227.92  าท   ขายออกบาทละ 29,350.00 าท

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4

         

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา  15:54 น .  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,700.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,800.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,182.44 าท   ขายออกบาทละ 29,300.00 าท

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 3

       

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา  13:49  น .  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,750.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96 าท   ขายออกบาทละ 29,250.00 าท

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2

         

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 12:10  น .  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,700.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 าท   ขายออกบาทละ 29,200.00 าท

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563

        

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:24  น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 าท   ขายออกบาทละ 29,150.00 าท

27 สิงหาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 6

       


ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16:33  น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 าท   ขายออกบาทละ 29,200.00 าท

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 5

      


ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:48 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96  าท   ขายออกบาทละ 29,250.00 าท

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4

      


ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:10 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48  าท   ขายออกบาทละ 29,200.00 าท

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 3

     


ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:14 น .  ราคาทอง  +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96  าท   ขายออกบาทละ 29,250.00 าท

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 ครั้ง 2

     


ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 เวลา  09:51 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48  าท   ขายออกบาทละ 29,200.00 าท

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563

    


ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09:25 น .  ราคาทอง  +250 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96  าท   ขายออกบาทละ 29,250.00 าท

26 สิงหาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ครั้ง 6

   

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 15:41 น .  ราคาทอง  +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 าท   ขายออกบาทละ 29,000.00  าท

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ครั้ง 5

  

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:04 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,350.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,833.76 าท   ขายออกบาทละ 28,950.00 าท

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ครั้ง 4

 

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12:37 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  27,894.40 าท   ขายออกบาทละ 29,000.00 าท

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 3

 

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12:15 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  27,939.88 าท   ขายออกบาทละ 29,050.00  าท

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2

 


ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา  11:00  น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  27,985.36 าท   ขายออกบาทละ 29,100.00 าท

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,030.84 าท   ขายออกบาทละ 29,150.00 าท

25 สิงหาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 3

                                                


ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:19 น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00  บาท   ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96 าท   ขายออกบาทละ 28,136.96 าท

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2

                                               


ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:45  น .  ราคาทอง  -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,700.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,182.44  บาท   ขายออกบาทละ 29,300.00  าท

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2563

                                              ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:28  น .  ราคาทอง  -100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,750.00 บาท   ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,227.92   บาท   ขายออกบาทละ 29,350.00  าท