เมษายน 2024 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 เมษายน 2567

ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 9

      

าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15:50  น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,500.00 บาท ขายออกบาทละ  40,600.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,764.68 บาท ขายออกบาทละ  41,100.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 8

     

าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:42   น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,550.00 บาท ขายออกบาทละ  40,650.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,825.32 บาท ขายออกบาทละ  41,150.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 
ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 7

     

าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา  14:26   น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,600.00 บาท ขายออกบาทละ  40,700.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,870.80 บาท ขายออกบาทละ  41,200.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 6

    

าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา  13:07   น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,650.00 บาท ขายออกบาทละ  40,750.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,916.28 บาท ขายออกบาทละ  41,250.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 5

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา  11:35   น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,700.00 บาท ขายออกบาทละ  40,800.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,961.76 บาท ขายออกบาทละ  41,300.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 4

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา  10:33   น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,750.00 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,022.40 บาท ขายออกบาทละ  41,350.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 3

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา  09:38  น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,800.00 บาท ขายออกบาทละ  40,900.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,067.88 บาท ขายออกบาทละ  41,400.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ 
ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2

   

าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09:16 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2567

  

าคาทองวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09:00  น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,900.00 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,158.84 บาท ขายออกบาทละ  41,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 


29 เมษายน 2567

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2567 ครั้งที่ 6

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15:29  น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,900.00 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,158.84 บาท ขายออกบาทละ  41,500.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2567 ครั้งที่ 5


      ราคาทองวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:40 น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2567 ครั้งที่ 4

     


ราคาทองวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา  14:35  น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,800.00  บาท ขายออกบาทละ  40,900.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,067.88 บาท ขายออกบาทละ  41,400.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 
ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2567 ครั้งที่ 3

    


ราคาทองวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา  10:59   น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,750.00 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,022.40 บาท ขายออกบาทละ  41,350.00 บาท

 

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2

   

ราคาทองวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา  09:54   น. ราคาทอง  -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,700.00 บาท ขายออกบาทละ  40,800.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,961.76 บาท ขายออกบาทละ  41,300.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ 
ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2567

  


ราคาทองวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา  09:00   น. ราคาทอง  -100 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 27 เมษายน 2567

  

ราคาทองวันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา   09:00  น. ราคาทอง  -100 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ 26 เมษายน 2567

ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2567 ครั้งที่ 5

 

ราคาทองวันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา  15:19   น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,950.00 บาท ขายออกบาทละ  41,050.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,219.48 บาท ขายออกบาทละ  41,550.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2567 ครั้งที่ 4


ราคาทองวันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:24   น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,900.00 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,158.84 บาท ขายออกบาทละ  41,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2567 ครั้งที่ 3

    


ราคาทองวันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา   11:09  น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ 40,950.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2

   


ราคาทองวันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา  09:24   น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,800.00 บาท ขายออกบาทละ  40,900.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,067.88 บาท ขายออกบาทละ  41,400.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2567

  


ราคาทองวันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา  09:04  น. ราคาทอง  +100 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,750.00  บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  40,022.40 บาท ขายออกบาทละ  41,350.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ 25 เมษายน 2567

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2567 ครั้งที่ 6

 


ราคาทองวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา  16:29  น. ราคาทอง  -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,650.00 บาท ขายออกบาทละ  40,750.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,916.28 บาท ขายออกบาทละ  41,250.00 บาท www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2567 ครั้งที่ 5ราคาทองวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา  14:56  น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,700.00 บาท ขายออกบาทละ  40,800.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,961.76 บาท ขายออกบาทละ  41,300.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2567 ครั้งที่ 4

       

ราคาทองวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12:14 น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,650.00 บาท ขายออกบาทละ  40,750.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,916.28 บาท ขายออกบาทละ  41,250.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2567 ครั้งที่ 3

      


ราคาทองวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:16 น. ราคาทอง  -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,600.00 บาท ขายออกบาทละ  40,700.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,870.80 บาท ขายออกบาทละ  41,200.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2567 ครั้งที่ 2

      


ราคาทองวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:13  น. ราคาทอง  -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,650.00 บาท ขายออกบาทละ  40,750.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,916.28 บาท ขายออกบาทละ  41,250.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2567

     


ราคาทองวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:03 น. ราคาทอง  +200 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,700.00 บาท ขายออกบาทละ  40,800.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,961.76 บาท ขายออกบาทละ  41,300.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 24 เมษายน 2567 ครั้งที่ 8

     


ราคาทองวันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา  17:09 น. ราคาทอง  +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,500.00 บาท ขายออกบาทละ  40,600.00 บาท 


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  39,764.68 บาท ขายออกบาทละ  41,100.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate/