มีนาคม 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

28 มีนาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 27 มีนาคม 62ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำเช้าวันนี้ ประจำวันที่  27 มีนาคม 62 เวลา 09.27 น. 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 19,700.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 19,344.16 บาท    ขายออกบาทละ 20,300.00 บาท


ราคาทอง ทองวันนี้ 28 มีนาคม 2562ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำเช้าวันนี้ ประจำวันที่  28 มีนาคม 62 เวลา 09.29 น. 

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,700.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,344.16 บาท    ขายออกบาทละ 20,300.00 บาท

26 มีนาคม 2562

ราคาทอง ทองวันนี้ 26 มีนาคม 2562
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำเช้าวันนี้ ประจำวันที่  26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,650.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,298.68 บาท    ขายออกบาทละ 20,250.00 บาท

25 มีนาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทองวันที่ 23 มีนาคม 2562
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำย้อนหลัง ประจำวันที่  23 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,600.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,253.20 บาท    ขายออกบาทละ 20,200.00 บาท

ราคาทอง ทองวันที่ 25 มีนาคม 2562
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำเช้าวันนี้ ประจำวันที่  25 มีนาคม 2562 เวลา 09.28 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,600.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,253.20 บาท    ขายออกบาทละ 20,200.00 บาท

22 มีนาคม 2562

ราคาทอง ทองวันที่ 22 มีนาคม 2562
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำเช้าวันนี้ ประจำวันที่  22 มีนาคม 2562 เวลา 09.28 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,600.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,253.20 บาท    ขายออกบาทละ 20,200.00 บาท

21 มีนาคม 2562

ราคาทอง ทองวันที่ 21 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำเช้าวันนี้ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15:54 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,650.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,298.68 บาท    ขายออกบาทละ 20,250.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ทองวันที่ 21 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2
ราคาทองคำเช้าวันนี้ ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.35 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,700.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,344.16 บาท    ขายออกบาทละ 20,300.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทองเช้าวันที่ 21 มีนาคม 2562
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำเช้าวันนี้ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.24 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,650.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,299.00 บาท    ขายออกบาทละ 20,250.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทองวันนี้ 20 มีนาคม 2562


ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา  09.27 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,500.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 19,147.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,100.00 บาท

19 มีนาคม 2562

ราคาทอง ทองวันนี้ 19 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา  09.17 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,500.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,600.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,147.08 บาท    ขายออกบาทละ 20,100.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ราคาทอง 18 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ทองคำย้อนหลัง ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา  13.54 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,101.60 บาท    ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

18 มีนาคม 2562

ราคาทอง ทองวันนี้ 18 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา  09.17 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,500.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท    ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ราคาทอง 16 มีนาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ทองคำย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562  เวลา  09.25 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,101.60 บาท    ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

15 มีนาคม 2562

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ทองวันนี้ 15 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา  13.10 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,101.60 บาท    ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

ราคาทอง ทองวันนี้ 15 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา  09.31 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,500.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท    ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

14 มีนาคม 2562

ราคาทอง (ครั้งที่ 3) ทองวันที่ 14 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา  16.31 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,101.60 บาท    ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง (ครั้งที่ 3) ทองวันที่ 12 มีนาคม 2562
ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562  เวลา  15.06 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,350.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,450.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,995.48 บาท    ขายออกบาทละ 19,950.00 บาท

ราคาทองคำวันนี้ ครั้งที่ 2 ทองเช้านี้ 14 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 12.47 น. 

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,500.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,147.08 บาท    ขายออกบาทละ 20,200.00 บาท

ราคาทองคำวันนี้ ทองเช้านี้ 14 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา  09.26 น. 

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,101.60 บาท    ขายออกบาทละ 20,150.00  บาท

13 มีนาคม 2562

ราคาทองคำวันนี้ ทองเช้านี้ 13 มีนาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา  09.26 น. 

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,101.60 บาท    ขายออกบาทละ 20,150.00  บาท

12 มีนาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง (ครั้งที่ 2) ทองวันที่ 12 มีนาคม 2562
ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562  เวลา  12.17 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท   ขายออกบาทละ  19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท    ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

ราคาทองคำวันนี้ ทองเช้านี้ 12 มีนาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562  เวลา  09.27 น. 

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,350.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,995.48 บาท    ขายออกบาทละ 19,950.00 บาท

11 มีนาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง วันจันทร์ 4 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3
ราคาทองคำย้อนหลัง ทองย้อนหลัง ประจำวันจันทร์ 4 มีนาคม 2562 เวลา  15.49 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,350.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,450.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,995.48 บาท ขายออกบาทละ 19,950.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง วันจันทร์ 4 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2
ราคาทองคำย้อนหลัง ทองย้อนหลัง ประจำวันจันทร์ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.41 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 5 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองคำย้อนหลัง ทองคำแท่ง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562  เวลา 16.12 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,300.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,900.00 บาท

ราคาทองคำวันนี้ ทองเช้านี้ 11 มีนาคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562  เวลา  9.27 น

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท    ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

9 มีนาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 9 มีนาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ราคาทองย้อนหลัง ทองคำแท่ง ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2562  เวลา  9.08 น

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,101.60 บาท    ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

8 มีนาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 8 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ราคาทองย้อนหลัง ทองคำแท่ง ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา 13.28 น.

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,056.00 บาท    ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท