ธันวาคม 2023 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 30 ธันวาคม 2566

   


าคาทองวันนี้  วันที่ 30 ธันวาคม  2566  เวลา  09:02 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,550.00 บาท ขายออกบาทละ  33,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,942.68 บาท ขายออกบาทละ 34,150.00 บาท

28 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 28 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 4

   


าคาทองวันนี้  วันที่ 28 ธันวาคม  2566  เวลา   15:49 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,550.00 บาท ขายออกบาทละ  33,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,942.68 บาท ขายออกบาทละ 34,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 3

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 28 ธันวาคม  2566  เวลา  15:16  น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,600.00 บาท ขายออกบาทละ  33,700.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,988.16 บาท ขายออกบาทละ 34,200.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 28 ธันวาคม  2566  เวลา  12:01 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,650.00 บาท ขายออกบาทละ  33,750.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,048.80 บาท ขายออกบาทละ 34,250.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 ธันวาคม 2566าคาทองวันนี้  วันที่ 28 ธันวาคม  2566  เวลา 09:00 น. ราคาทอง +100 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,700.00 บาท ขายออกบาทละ  33,800.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,094.28 บาท ขายออกบาทละ 34,300.00 บาท

27 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 27 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2


าคาทองวันนี้  วันที่ 27 ธันวาคม  2566  เวลา 14:31น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,600.00 บาท ขายออกบาทละ  33,700.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,988.16 บาท ขายออกบาทละ 34,200.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 ธันวาคม 2566าคาทองวันนี้  วันที่ 27 ธันวาคม  2566  เวลา 09:02 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,650.00 บาท ขายออกบาทละ  33,750.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,048.80 บาท ขายออกบาทละ 34,250.00 บาท
26 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 26 ธันวาคม 2566าคาทองวันนี้  วันที่ 26 ธันวาคม  2566  เวลา 09:02น. ราคาทอง +100 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,700.00 บาท ขายออกบาทละ  33,800.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,094.28 บาท ขายออกบาทละ 34,300.00 บาท
25 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 25 ธันวาคม 2566

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 25 ธันวาคม  2566  เวลา  09:15 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,600.00 บาท ขายออกบาทละ  33,700.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,988.16 บาท ขายออกบาทละ 34,200.00 บาท


22 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 22 ธันวาคม 2566าคาทองวันนี้  วันที่ 22 ธันวาคม  2566  เวลา   09:02 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,550.00 บาท ขายออกบาทละ  33,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,942.68 บาท ขายออกบาทละ 34,150.00 บาท

21 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 21 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 21 ธันวาคม  2566  เวลา  13:09 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,550.00 บาท ขายออกบาทละ  33,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,942.68 บาท ขายออกบาทละ 34,150.00 บาทราคาทองวันนี้ 21 ธันวาคม 2566

 าคาทองวันนี้  วันที่ 21 ธันวาคม  2566  เวลา   09:03 น. ราคาทองคงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,600.00 บาท ขายออกบาทละ  33,700.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,988.16 บาท ขายออกบาทละ 34,200.00 บาท20 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2
าคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2566  เวลา  09:58 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,600.00 บาท ขายออกบาทละ  33,700.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,988.16 บาท ขายออกบาทละ 34,200.00 บาท


ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2566าคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2566  เวลา  09:03 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,550.00 บาท ขายออกบาทละ  33,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,942.68 บาท ขายออกบาทละ 34,150.00 บาท
19 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 19 ธันวาคม 2566าคาทองวันนี้  วันที่ 19 ธันวาคม  2566  เวลา 09:04 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,450.00 บาท ขายออกบาทละ  33,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,851.72 บาท ขายออกบาทละ 34,050.00 บาท18 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 18 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 3


าคาทองวันนี้  วันที่ 18 ธันวาคม  2566  เวลา 14:54 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,450.00 บาท ขายออกบาทละ  33,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,851.72 บาท ขายออกบาทละ 34,050.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 18 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 18 ธันวาคม  2566  เวลา  09:52 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,400.00 บาท ขายออกบาทละ  33,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,806.24 บาท ขายออกบาทละ 34,000.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 18 ธันวาคม 2566

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 18 ธันวาคม  2566  เวลา  09:00 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,350.00 บาท ขายออกบาทละ  33,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,745.60 บาท ขายออกบาทละ 33,950.00 บาท

15 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 4

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 15 ธันวาคม  2566  เวลา   16:08 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,550.00 บาท ขายออกบาทละ  33,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,942.68 บาท ขายออกบาทละ 34,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 3


าคาทองวันนี้  วันที่ 15 ธันวาคม  2566  เวลา  13:28 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,500.00 บาท ขายออกบาทละ  33,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,897.20 บาท ขายออกบาทละ 34,100.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2

   


าคาทองวันนี้  วันที่ 15 ธันวาคม  2566  เวลา  09:46 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,550.00 บาท ขายออกบาทละ  33,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,942.68 บาท ขายออกบาทละ 34,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2566

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 15 ธันวาคม  2566  เวลา  09:00 น. ราคาทอง -200 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,500.00 บาท ขายออกบาทละ  33,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  32,897.20 บาท ขายออกบาทละ 34,100.00 บาท

14 ธันวาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 5

   


าคาทองวันนี้  วันที่ 14 ธันวาคม  2566  เวลา   15:19 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,700.00 บาท ขายออกบาทละ  33,800.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,094.28 บาท ขายออกบาทละ 34,300.00 บาท