Breaking News

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2561

13:48
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13:22 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,1...

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 27 กันยายน 2561

16:51
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,3...

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 26 กันยายน 2561

09:55
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,35...

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 25 กันยายน 2561

15:11
ราคา ทอง วันนี้ ราคา ทองคำ  ประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13:44 น.(ครั้งที่ 2)  ราคาทอง เพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำ แท่ง รั...

ราคาทองวันนี้ ครั้งที่ 2 ราคาทอง 20 กันยายน 2561

14:51
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561  เวลา 14:25 น. (ครั้งที่ 2)   ราคาทอง ลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 6 กันยายน 2561

15:22
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ (ครั้งที่ 2) ประจำวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 15:13 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบา...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 4 กันยายน 2561

15:13
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14:02 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 3 กันยายน 2561

15:03
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 15:36 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทล...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 3 กันยายน 2561

15:01
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10:46 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,5...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 31 สิงหาคม 2561

14:53
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14:35 น. (ครั้งที่ 2)   ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง ร...