กันยายน 2018 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

28 กันยายน 2561

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13:22 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,100.00 บาท ขายออกบาทละ 18,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,768.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง


ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 9:25 น. ราคาทองลดลง 150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,150.00 บาท ขายออกบาทละ 18,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,815.00 บาท ขายออกบาทละ 18,750.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

27 กันยายน 2561

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 27 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,300.00 บาท ขายออกบาทละ 18,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,964.60 บาท ขายออกบาทละ 18,900.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 27 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,350.00 บาท ขายออกบาทละ 18,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,025.00 บาท ขายออกบาทละ 18,950.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 26 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,350.00 บาท ขายออกบาทละ 18,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,025.00 บาท ขายออกบาทละ 18,950.00 บาทราคาทอง ราคาทองวันนี้ 26 กันยายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองคงที่
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,071.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท 
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

25 กันยายน 2561

ราคาทอง (ครั้งที่ 2) ราคาทองวันนี้ 25 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13:44 น.(ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,071.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท 
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 25 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:24 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,350.00 บาท ขายออกบาทละ 18,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,025.00 บาท ขายออกบาทละ 18,950.00 บาท

24 กันยายน 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 24 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:33 น. ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,350.00 บาท ขายออกบาทละ 18,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,025.00 บาท ขายออกบาทละ 18,950.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

22 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 22 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09:11 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,071.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง


21 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 21 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 16:23 น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.20 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 21 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09:26 น.  ราคาทองเพิ่มขึ้น +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

20 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ครั้งที่ 2 ราคาทอง 20 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14:25 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 20 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 19 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

18 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 18 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

17 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 14 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09:26 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 15 กันยายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09:17 น. ราคาทองลดลง 100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 17 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท13 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 13 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

12 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 12 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09:35 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง


11 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 11 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09:17 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

10 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 10 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09:18 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 8 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09:15 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

7 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 7 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09:32 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

6 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 6 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ (ครั้งที่ 2) ประจำวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 15:13 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 6 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09:25 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

5 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 5 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

4 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 4 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14:02 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 4 กันยายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09:22 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 3 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 15:36 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 3 กันยายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10:46 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาทราคาทองวันนี้ ราคาทอง 3 กันยายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 1 กันยายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 09:09 น. ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 31 สิงหาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14:35 น. (ครั้งที่ 2)   ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,650.00 บาท ขายออกบาทละ 18,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,313.00 บาท ขายออกบาทละ 19,250.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 31 สิงหาคม 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง