พฤษภาคม 2020 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2563ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:18 น. ทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,850.00   บาท   ขายออกบาทละ 26,050.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,377.84  บาท   ขายออกบาทละ 26,550.00  บาท

29 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:00  น. ทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,800.00   บาท   ขายออกบาทละ 26,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,332.36  บาท   ขายออกบาทละ 26,500.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2563ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:28 น. ทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,750.00  บาท   ขายออกบาทละ 25,950.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,286.88  บาท   ขายออกบาทละ 26,450.00  บาท

28 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 28 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:41 น. ทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,750.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,287.00 บาท   ขายออกบาทละ 26,450.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  28 พฤษภาคม 2563 เวลา  09:30 น. ทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,700.00   บาท   ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,241.40  บาท   ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท

27 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:07  น. ทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,600.00   บาท   ขายออกบาทละ 25,800.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,135.28  บาท   ขายออกบาทละ 26,300.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:01 น. ทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,650.00  บาท   ขายออกบาทละ 25,850.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,180.76   บาท   ขายออกบาทละ 26,350.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 3

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:33 น. ทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,600.00   บาท   ขายออกบาทละ 25,800.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,135.28  บาท   ขายออกบาทละ 26,300.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:51 น. ทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,650.00  บาท   ขายออกบาทละ 25,850.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,180.76  บาท   ขายออกบาทละ 26,350.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:22 น. ทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,700.00  บาท   ขายออกบาทละ 25,900.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,241.40 บาท   ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท

26 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:53 น. ทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,850.00 บาท   ขายออกบาทละ 26,050.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,377.84  บาท   ขายออกบาทละ 26,550.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 3

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:01  น. ทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,900.00   บาท   ขายออกบาทละ 26,100.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,438.48    บาท   ขายออกบาทละ 26,600.00   บาท

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:07 น. ทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,950.00  บาท   ขายออกบาทละ 26,150.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,483.96   บาท   ขายออกบาทละ 26,650.00   บาท

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:28   น.  ทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,000.00   บาท   ขายออกบาทละ 26,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,529.44    บาท   ขายออกบาทละ 26,700.00  บาท

25 พฤษภาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2563 ครั้ง 2

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่  25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:47  น.  ทอง +50  บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,000.00   บาท   ขายออกบาทละ 26,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,529.44    บาท   ขายออกบาทละ 26,700.00  บาท