เมษายน 2022 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 30 เมษายน 2565

     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา   09:21  น.  ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,750.00 บาท ขายออกบาทละ 30,850.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,198.72 บาท ขายออกบาทละ  31,350.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

29 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2565 ครั้งที่ 6

    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา  16:30  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,950.00 บาท ขายออกบาทละ 31,050.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,395.80 บาท ขายออกบาทละ  31,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2565 ครั้งที่ 5

   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:53 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,900.00 บาท ขายออกบาทละ 31,000.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,350.32 บาท ขายออกบาทละ  31,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2565 ครั้งที่ 4

   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา  14:20 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,850.00 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,289.68 บาท ขายออกบาทละ  31,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3

  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา  11:05 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,900.00 บาท ขายออกบาทละ 31,000.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,350.32 บาท ขายออกบาทละ  31,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2

 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา  10:02 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,850.00 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,289.68 บาท ขายออกบาทละ  31,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 29 เมษายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:27 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,800.00 บาท ขายออกบาทละ 30,900.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,244.20 บาท ขายออกบาทละ  31,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

28 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 28 เมษายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15:47 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,700.00 บาท ขายออกบาทละ 30,800.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,153.24 บาท ขายออกบาทละ  31,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 28 เมษายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:29 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,550.00 บาท ขายออกบาทละ 30,750.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,092.60 บาท ขายออกบาทละ  31,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 28 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13:52 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,600.00 บาท ขายออกบาทละ 30,700.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,047.12 บาท ขายออกบาทละ  31,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 28 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11:29 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,550.00 บาท ขายออกบาทละ 30,650.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,001.64 บาท ขายออกบาทละ  31,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 28 เมษายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา  09:27 น.  ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,600.00 บาท ขายออกบาทละ 30,700.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,047.12 บาท ขายออกบาทละ  31,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

27 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 27 เมษายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา  15:14 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,750.00 บาท ขายออกบาทละ 30,850.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,198.72 บาท ขายออกบาทละ  31,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 27 เมษายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา   15:02 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,800.00 บาท ขายออกบาทละ 30,900.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,244.20 บาท ขายออกบาทละ  31,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 27 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา  12:27 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,850.00 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,289.68 บาท ขายออกบาทละ  31,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 27 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา  10:00  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,800.00 บาท ขายออกบาทละ 30,900.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,244.20 บาท ขายออกบาทละ  31,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 27 เมษายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา   09:27  น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,850.00 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,289.68 บาท ขายออกบาทละ  31,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

26 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา   15:15  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,750.00 บาท ขายออกบาทละ 30,850.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,198.72 บาท ขายออกบาทละ  31,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา    14:49  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,700.00 บาท ขายออกบาทละ 30,800.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,153.24 บาท ขายออกบาทละ  31,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา   13:47  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,750.00 บาท ขายออกบาทละ 30,850.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,198.72 บาท ขายออกบาทละ  31,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา  11:38 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,700.00 บาท ขายออกบาทละ 30,800.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,153.24 บาท ขายออกบาทละ  31,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 26 เมษายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา  09:29 น.  ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,650.00 บาท ขายออกบาทละ 30,750.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,092.60 บาท ขายออกบาทละ  31,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

25 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2565 ครั้งที่ 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:31 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,850.00 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,289.68 บาท ขายออกบาทละ  31,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2565 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:54 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,800.00 บาท ขายออกบาทละ 30,900.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,244.20 บาท ขายออกบาทละ  31,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:59  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,850.00 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,289.68 บาท ขายออกบาทละ  31,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12:42  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,800.00 บาท ขายออกบาทละ 30,900.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,244.20 บาท ขายออกบาทละ  31,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 11:45 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,850.00 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,289.68 บาท ขายออกบาทละ  31,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:19 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,900.00 บาท ขายออกบาทละ 31,000.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,350.32 บาท ขายออกบาทละ  31,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 25 เมษายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09:23  น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,950.00 บาท ขายออกบาทละ 31,050.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,395.80 บาท ขายออกบาทละ  31,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

23 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 23 เมษายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา  09:23  น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,050.00 บาท ขายออกบาทละ 31,150.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,486.76 บาท ขายออกบาทละ  31,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

22 เมษายน 2565

ราคาทองวันนี้ 22 เมษายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:16  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,150.00 บาท ขายออกบาทละ 31,250.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,592.88 บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 22 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13:18  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,200.00 บาท ขายออกบาทละ 31,300.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,638.36 บาท ขายออกบาทละ  31,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด              

ราคาทองวันนี้ 22 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา  11:22  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,250.00 บาท ขายออกบาทละ 31,350.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,683.84 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด