สิงหาคม 2018 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 30 สิงหาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

29 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 29 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 11:33 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง


ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 29 สิงหาคม 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองลดลง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

28 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15:11 น. (ครั้งที่ 3)  ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,650.00 บาท ขายออกบาทละ 18,750.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,313.00 บาท ขายออกบาทละ 19,250.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11:32 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

                         


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:26 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

27 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 27 สิงหาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09:26 น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

25 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 25 สิงหาคม 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09:22 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

24 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 24 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,071.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 24 สิงหาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 11:46 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 24 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,071.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท 


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

23 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 6) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:54 น. (ครั้งที่ 6) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  18,116.20 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 น. (ครั้งที่ 4) ราคาทองปรับตัวลดลง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  18,116.20 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12:46 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,161.68 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11:04 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.20 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,161.68 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

22 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 4) ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.20 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13:46 น. (ครั้งที่ 3) ลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.20 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11:11 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,161.68 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.20 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง


21 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 21 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 21 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:11 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 21 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองลดลง 100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

20 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 20 สิงหาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:35 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,268.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท 

17 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 17 สิงหาคม 2561
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14:48 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 17 สิงหาคม 2561

ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:07 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 17 สิงหาคม 2561
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:25 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

16 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561
ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:25 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561

ราคาทองคำ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 61 เวลา 12:46 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.32 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561
ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12:11 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561

ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองลดลง 250 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,550.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,116.00 บาท ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

15 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 15 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.03 น. ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,700.00 บาท ขายออกบาทละ 18,800.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,359.00 บาท ขายออกบาทละ 19,300.00 บาทอัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 15 สิงหาคม 2561
ราคาทองวันนี้ พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.02 น. ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,750.00 บาท ขายออกบาทละ 18,850.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,419.40 บาท ขายออกบาทละ 19,350.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

14 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 14 สิงหาคม 2561ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13:45 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,800.00 บาท ขายออกบาทละ 18,900.00 บาท
ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,465.00 บาท ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 14 สิงหาคม 2561 ลดฮวบ

ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองลดลง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,850.00 บาท ขายออกบาทละ 18,950.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,510.00 บาท ขายออกบาทละ 19,450.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

13 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 13 สิงหาคม 2561

ราคาทองคำ ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 09:21 น. ราคาทองคงที่
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท
ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท 

11 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 11 สิงหาคม 2561


ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09:22 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท
ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท 
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

10 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 10 สิงหาคม 2561
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

9 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 9 สิงหาคม 2561
ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

8 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 8 สิงหาคม 2561ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองคงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท


ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

7 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 7 สิงหาคม 2561
ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

6 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 6 สิงหาคม 2561

ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13:10 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.44 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 6 สิงหาคม 2561

ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09:25  น. ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,752.92 บาท ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

4 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 4 สิงหาคม 2561

ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09:20 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,753.00 บาท ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

3 สิงหาคม 2561

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 3 สิงหาคม 2561ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13:44 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,000.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,662.00 บาท ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท