Breaking News

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 30 สิงหาคม 2561

11:53 AM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองคงที่ ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออก...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 29 สิงหาคม 2561

11:58 AM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 11:33 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ...

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 29 สิงหาคม 2561

11:55 AM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองลดลง -100 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายอ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561

3:21 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15:11 น. (ครั้งที่ 3)  ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561

1:28 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11:32 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้...

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561

10:39 AM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:26 น.  ราคาทองคงที่ ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 24 สิงหาคม 2561

3:14 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 24 สิงหาคม 2561

3:04 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 11:46 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาท...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 6) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

3:09 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:54 น. (ครั้งที่ 6) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รั...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

2:17 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 น. (ครั้งที่ 4) ราคาทองปรับตัวลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รั...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

2:01 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12:46 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

1:56 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11:04 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาท...

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

9:44 AM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองคงที่ ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขาย...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561

4:58 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 4) ราคาทอง +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500....

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561

2:37 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13:46 น. (ครั้งที่ 3) ลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561

11:22 AM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11:11 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 21 สิงหาคม 2561

2:46 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทอง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 21 สิงหาคม 2561

1:32 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:11 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบา...

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 20 สิงหาคม 2561

2:45 PM
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:35 น. ราคาทองคงที่ ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,600.00 บาท ขายออ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 17 สิงหาคม 2561

2:59 PM
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14:48 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 17 สิงหาคม 2561

1:20 PM
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:07 น. ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,450.00 บาท ขายออกบาทละ 18,...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561

1:39 PM
ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:25 น. ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561

1:37 PM
ราคาทองคำ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 61 เวลา 12:46 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขาย...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561

1:35 PM
ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12:11 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทล...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 15 สิงหาคม 2561

4:16 PM
ราคาทองวันนี้ พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.03 น. ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,700.00 บาท ขายออกบาทละ 18,800.00...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 15 สิงหาคม 2561

10:22 AM
ราคาทองวันนี้ พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.02 น. ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,750.00 บาท ขายออกบาทละ 18,850.00...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 14 สิงหาคม 2561

3:36 PM
ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13:45 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,800.00 บาท ...

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 14 สิงหาคม 2561 ลดฮวบ

11:59 AM
ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองลดลง -150 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,850.00 บาท ขายออกบาทละ...

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 10 สิงหาคม 2561

10:48 AM
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ขายออกบาทละ ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 6 สิงหาคม 2561

1:37 PM
ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13:10 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท ข...

ราคาทองวันนี้ ราคาทอง 6 สิงหาคม 2561

11:27 AM
ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09:25  น. ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลง ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท ขายออกบาทละ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 3 สิงหาคม 2561

2:24 PM
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13:44 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,000.00 บาท ขาย...