Breaking News

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 29 สิงหาคม 2561

11:58
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 11:33 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561

15:21
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15:11 น. (ครั้งที่ 3)  ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 28 สิงหาคม 2561

13:28
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11:32 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 24 สิงหาคม 2561

15:14
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 24 สิงหาคม 2561

15:04
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 11:46 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาท...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

14:17
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 น. (ครั้งที่ 4) ราคาทองปรับตัวลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รั...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

14:01
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12:46 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 23 สิงหาคม 2561

13:56
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11:04 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาท...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 22 สิงหาคม 2561

11:22
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11:11 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 21 สิงหาคม 2561

13:32
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:11 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบา...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 3) ราคาทอง 17 สิงหาคม 2561

14:59
ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14:48 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 4) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561

13:39
ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:25 น. ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,...

ราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 2) ราคาทอง 16 สิงหาคม 2561

13:35
ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12:11 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทล...