สิงหาคม 2022 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 สิงหาคม 2565  เวลา  13:21 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 สิงหาคม 2565  เวลา  11:55 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 สิงหาคม 2565  เวลา  09:22 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

30 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 30 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา  12:18 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 30 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา  09:52  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 30 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา  09:23  น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

29 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 29 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 สิงหาคม 2565  เวลา  11:28  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 29 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 สิงหาคม 2565  เวลา  09:17  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

27 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 สิงหาคม 2565  เวลา  09:22  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 17:11 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

26 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา  13:10 น.  ราคาทอง+50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 09:24  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2565  เวลา 16:35 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

25 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2565  เวลา  15:28 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2565  เวลา  10:10  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2565  เวลา 09:26 น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                              


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 09:25 น.  ราคาทองเพิ่มขึ้น +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                             


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา  15:49 น.  ราคาทองลดลง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                             


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา  15:32  น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                            


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา  15:08 น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                             


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา 13:13   น.  ราคาทองลดลง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                            


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา 09:26   น.  ราคาทองลดลง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                           


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 22 สิงหาคม 2565  เวลา 15:44   น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                            


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 22 สิงหาคม 2565  เวลา 11:01   น.  ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                           


ราคาทองย้อนหลัง  วันที่ 22 สิงหาคม 2565  เวลา 09:30  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

20 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 20 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 สิงหาคม 2565  เวลา 09:18  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

19 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 15:39  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา  11:17 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา  09:28 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

18 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 18 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 15:12  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 18 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 12:30 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00  บาท ขายออกบาทละ 29,800.00  บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84  บาท ขายออกบาทละ 30,300.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 18 สิงหาคม 2565

                                                                                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 09:27 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

17 สิงหาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 15:02 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา  14:03 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด