สิงหาคม 2023 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 สิงหาคม 2566  เวลา 14:21 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ  32,650.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 สิงหาคม 2566  เวลา 13:44 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,42 6.68บาท ขายออกบาทละ  32,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 31 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 สิงหาคม 2566  เวลา 09:27 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ  32,650.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

30 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 30 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 สิงหาคม 2566  เวลา  09:25 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ  32,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

29 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 29 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 สิงหาคม 2566  เวลา 09:26 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 สิงหาคม 2566  เวลา  16:51 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

28 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 สิงหาคม 2566  เวลา 10:58 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 สิงหาคม 2566  เวลา 09:20 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

25 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2566  เวลา 09:25  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,700.00 บาท ขายออกบาทละ  31,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,123.48 บาท ขายออกบาทละ  32,300.00  บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

24 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา  15:33 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,650.00 บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,078.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา 15:02 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,600.00 บาท ขายออกบาทละ  31,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,032.52 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา  13:16  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,650.00 บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,078.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา  10:59  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,600.00 บาท ขายออกบาทละ  31,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,032.52 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา  009:27  น. ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,650.00 บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,078.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 23 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 สิงหาคม 2566  เวลา   16:04 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,500.00 บาท ขายออกบาทละ  31,600.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,926.40 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

23 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 23 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 สิงหาคม 2566  เวลา  14:06 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,450.00 บาท ขายออกบาทละ  31,550.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,880.92 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 23 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 สิงหาคม 2566  เวลา  09:22  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,400.00 บาท ขายออกบาทละ  31,500.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,835.44 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 22 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 สิงหาคม 2566  เวลา 15:42 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,450.00 บาท ขายออกบาทละ  31,550.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,880.92 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

22 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 22 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 สิงหาคม 2566  เวลา 11:50 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,500.00 บาท ขายออกบาทละ  31,600.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,926.40 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 22 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 สิงหาคม 2566  เวลา 09:35 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,450.00 บาท ขายออกบาทละ  31,550.00  บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,880.92 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 21 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 สิงหาคม 2566  เวลา    15:05 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,500.00 บาท ขายออกบาทละ  31,600.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,926.40 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 21 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 สิงหาคม 2566  เวลา     12:22 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,550.00 บาท ขายออกบาทละ  31,650.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,987.04 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

21 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 21 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 สิงหาคม 2566  เวลา    09:59  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,600.00 บาท ขายออกบาทละ  31,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,032.52 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 21 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 สิงหาคม 2566  เวลา   09:34 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,550.00 บาท ขายออกบาทละ  31,650.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,987.04 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 21 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 สิงหาคม 2566  เวลา   09:24 น. ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,500.00 บาท ขายออกบาทละ  31,600.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,926.40 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 สิงหาคม 2566  เวลา  09:22  น. ราคาทอง คงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,650.00 บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,078.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

18 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 18 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2566  เวลา   09:26  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,700.00 บาท ขายออกบาทละ  31,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,123.48 บาท ขายออกบาทละ  32,300.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

17 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2566  เวลา   13:42  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2566  เวลา   09:25  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

16 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 16 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 สิงหาคม 2566  เวลา  13:59 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 16 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 สิงหาคม 2566  เวลา  09:25  น. ราคาทอง +100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

15 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 12 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 สิงหาคม 2566  เวลา 09:26  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 14 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 สิงหาคม 2566  เวลา 09:30  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 15 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 สิงหาคม 2566  เวลา  09:24  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

11 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 11 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 สิงหาคม 2566  เวลา  12:10  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 11 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 สิงหาคม 2566  เวลา  09:27 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

10 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 10 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 10 สิงหาคม 2566  เวลา 09:27 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

9 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 9 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 9 สิงหาคม 2566  เวลา 15:08 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 9 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 9 สิงหาคม 2566  เวลา 09:24  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

8 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 8 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 8 สิงหาคม 2566  เวลา   15:55 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 8 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 8 สิงหาคม 2566  เวลา   09:32 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

7 สิงหาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 7 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 7 สิงหาคม 2566  เวลา   12:12 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 7 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 7 สิงหาคม 2566  เวลา   09:32  น. ราคาทอง คงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 5 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 5 สิงหาคม 2566  เวลา   09:25 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 4 สิงหาคม 2566

                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 4 สิงหาคม 2566  เวลา  09:29 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,700.00 บาท ขายออกบาทละ  31,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,123.48 บาท ขายออกบาทละ  32,300.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 3 สิงหาคม 2566  เวลา 14:37 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,650.00 บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,078.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/