สิงหาคม 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 สิงหาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 31 สิงหาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 30 สิงหาคม 62  เวลา 09:08 น. 

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 22,000.00 บาท ขายออกบาทละ 22,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,603.00 บาท   ขายออกบาทละ 22,600.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

30 สิงหาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 30 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 4


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 30 สิงหาคม 62  เวลา 15.02 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 22,000.00 บาท ขายออกบาทละ 22,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,603.00 บาท   ขายออกบาทละ 22,600.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 30 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 2


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 30 สิงหาคม 62  เวลา 13.01 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 22,100.00 บาท ขายออกบาทละ 22,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,709.00 บาท   ขายออกบาทละ 22,700.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 30 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 3


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 30 สิงหาคม 62  เวลา 14.22 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 22,050.00 บาท ขายออกบาทละ 22,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,648.48 บาท   ขายออกบาทละ 22,650.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 30 สิงหาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 30 สิงหาคม 62  เวลา 09.21 น. 

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 22,050.00 บาท ขายออกบาทละ 22,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,648.48 บาท   ขายออกบาทละ 22,650.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

29 สิงหาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 29 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 2


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 29 สิงหาคม 62  เวลา 13.39 น. 

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 22,300.00 บาท ขายออกบาทละ 22,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,891.00 บาท   ขายออกบาทละ 22,900.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 29 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 3


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 29 สิงหาคม 62  เวลา 14.20 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,250.00 บาท ขายออกบาทละ 22,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,846.00 บาท ขายออกบาทละ 22,850.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 29 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 4


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 29 สิงหาคม 62  เวลา 15.15 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,200.00  บาท  ขายออกบาทละ22,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,800.08 บาท  ขายออกบาทละ 22,800.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 29 สิงหาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 29 สิงหาคม 62 เวลา 09.28 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,250.00  บาท  ขายออกบาทละ22,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,845.56 บาท  ขายออกบาทละ 22,850.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

28 สิงหาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 3


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 28 สิงหาคม 62 เวลา 12.58 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,200.00  บาท  ขายออกบาทละ22,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,800.08 บาท  ขายออกบาทละ 22,800.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 สิงหาคม 62 ครั้งที่ 2


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 28 สิงหาคม 62 เวลา 09.41 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,150.00  บาท  ขายออกบาทละ22,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,754.63 บาท  ขายออกบาทละ 22,750.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 สิงหาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 28 สิงหาคม 62 เวลา 09:31 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,200.00  บาท  ขายออกบาทละ22,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,800.08 บาท  ขายออกบาทละ 22,800.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

27 สิงหาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 27 สิงหาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 27 สิงหาคม 62 เวลา 09.25 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,050.00 บาท  ขายออกบาทละ 22,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,648.48 บาท  ขายออกบาทละ 22,650.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

26 สิงหาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 สิงหาคม 62 ครั้ง 7


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 สิงหาคม 62 เวลา 16.07 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,050.00 บาท  ขายออกบาทละ 22,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,648.48 บาท  ขายออกบาทละ 22,650.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 สิงหาคม 62 ครั้ง 6


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 สิงหาคม 62 เวลา 15.45 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,000.00 บาท  ขายออกบาทละ 22,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,603.00 บาท  ขายออกบาทละ 22,600.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง