ธันวาคม 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

27 ธันวาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 27 ธันวาคม 2562 ครั้ง 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง  27 ธันวาคม 2562 เวลา 09:36 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,500.00 บาท ขายออกบาทละ 21,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,117.88  บาท ขายออกบาทละ 22,100.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 27 ธันวาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง  27 ธันวาคม 2562 เวลา 09:25 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,450.00 บาท ขายออกบาทละ 21,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,057.24  บาท ขายออกบาทละ 22,050.00 บาท

26 ธันวาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 ธันวาคม 2562 ครั้ง 3ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง  26 ธันวาคม 2562 เวลา 13:56 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,350.00 บาท ขายออกบาทละ 21,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,966.00 บาท ขายออกบาทละ 21,950.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 ธันวาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง  26 ธันวาคม 2562 เวลา 09:27 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,350.00 บาท ขายออกบาทละ 21,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,966.00 บาท ขายออกบาทละ 21,950.00 บาท

25 ธันวาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 ธันวาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09:27 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,300.00  บาท ขายออกบาทละ 21,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,920.80 บาท ขายออกบาทละ 21,900.00 บาท

24 ธันวาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 24 ธันวาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09:23 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,150.00  บาท ขายออกบาทละ 21,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,769.20  บาท ขายออกบาทละ 21,750.00 บาท

19 ธันวาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 19 ธันวาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:26 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,050.00  บาท ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,678.24   บาท ขายออกบาทละ 21,650.00 บาท

18 ธันวาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 18 ธันวาคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:26 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,050.00  บาท ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,678.24   บาท ขายออกบาทละ 21,650.00 บาท