2024 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

17 กรกฎาคม 2567

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 18

     


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา  17:01 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  41,900.00 บาท ขายออกบาทละ 42,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,144.24 บาท ขายออกบาทละ 42,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 17


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:49 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  41,850.00 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,098.76 บาท ขายออกบาทละ 42,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 16

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:37 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  41,800.00 บาท ขายออกบาทละ 41,900.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,053.28 บาท ขายออกบาทละ 42,400.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 15

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:26 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,850.00 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,098.76 บาท ขายออกบาทละ 42,450.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 14

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:20 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,900.00 บาท ขายออกบาทละ 42,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,144.24 บาท ขายออกบาทละ 42,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 13

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:52  น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,850.00 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,098.76 บาท ขายออกบาทละ 42,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 12

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:12 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,800.00 บาท ขายออกบาทละ 41,900.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,053.28 บาท ขายออกบาทละ 42,400.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 11

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:52 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,850.00 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,098.76 บาท ขายออกบาทละ 42,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 10

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:42 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,800.00  บาท ขายออกบาทละ 41,900.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,053.28 บาท ขายออกบาทละ 42,400.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 9


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:47 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,850.00 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,098.76 บาท ขายออกบาทละ 42,450.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 8

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:44  น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,900.00 บาท ขายออกบาทละ 42,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,144.24 บาท ขายออกบาทละ 42,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:26  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,850.00 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,098.76 บาท ขายออกบาทละ 42,450.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 6

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา  10:16 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,900.00 บาท ขายออกบาทละ 42,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,144.24 บาท ขายออกบาทละ 42,500.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 5

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา  09:57 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,950.00 บาท ขายออกบาทละ 42,050.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,189.72 บาท ขายออกบาทละ 42,550.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา   09:43  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,900.00 บาท ขายออกบาทละ 42,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,144.24 บาท ขายออกบาทละ 42,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:37  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,950.00 บาท ขายออกบาทละ 42,050.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,189.72 บาท ขายออกบาทละ 42,550.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา  09:35  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 42,000.00 บาท ขายออกบาทละ 42,100.00  บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,250.36 บาท ขายออกบาทละ 42,600.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2567

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา  09:12  น. ราคาทอง +500  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 42,050.00 บาท ขายออกบาทละ 42,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 41,295.84 บาท ขายออกบาทละ 42,650.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate16 กรกฎาคม 2567

ราคาทองวันนี้ 16 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:14  น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,550.00 บาท ขายออกบาทละ 41,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,795.56 บาท ขายออกบาทละ 42,150.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrateราคาทองวันนี้ 16 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2


าคาทองวันนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:28 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,500.00 บาท ขายออกบาทละ 41,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,750.08 บาท ขายออกบาทละ 42,100.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 16 กรกฎาคม 2567

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:04 น. ราคาทอง +250  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,450.00 บาท ขายออกบาทละ 41,550.00  บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,704.60 บาท ขายออกบาทละ 42,050.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 8

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา  17:15 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,200.00 บาท ขายออกบาทละ 41,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,462.04 บาท ขายออกบาทละ 41,800.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา  16:21 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,150.00 บาท ขายออกบาทละ 41,250.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,416.56 บาท ขายออกบาทละ 41,750.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 6

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา  15:57 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,200.00 บาท ขายออกบาทละ 41,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,462.04 บาท ขายออกบาทละ 41,800.00  บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 5

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา  14:46 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,150.00 บาท ขายออกบาทละ 41,250.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,416.56 บาท ขายออกบาทละ 41,750.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

15 กรกฎาคม 2567

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา  13:10  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,100.00 บาท ขายออกบาทละ 41,200.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,355.92 บาท ขายออกบาทละ 41,700.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:40 น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,150.00 บาท ขายออกบาทละ 41,250.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,416.56 บาท ขายออกบาทละ 41,750.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา  12:32 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,200.00 บาท ขายออกบาทละ 41,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,462.04 บาท ขายออกบาทละ 41,800.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2567


าคาทองวันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:05 น. ราคาทอง +100  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,150.00 บาท ขายออกบาทละ 41,250.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,416.56 บาท ขายออกบาทละ 41,750.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 13 กรกฎาคม 2567

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา  09:02 น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,050.00 บาท ขายออกบาทละ 41,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,310.44 บาท ขายออกบาทละ 41,650.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

12 กรกฎาคม 2567

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 6

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:43  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,000.00  บาท ขายออกบาทละ 41,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,264.96 บาท ขายออกบาทละ 41,600.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 5

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:15  น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,050.00 บาท ขายออกบาทละ 41,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,310.44 บาท ขายออกบาทละ 41,650.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:13  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,000.00 บาท ขายออกบาทละ 41,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,264.96 บาท ขายออกบาทละ 41,600.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:39  น. ราคาทอง +50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,050.00 บาท ขายออกบาทละ 41,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,310.44 บาท ขายออกบาทละ 41,650.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:40  น. ราคาทอง -50  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,000.00 บาท ขายออกบาทละ 41,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,264.96 บาท ขายออกบาทละ 41,600.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate