กันยายน 2020 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563 ครั้งที่ 4

                                                           


ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563 เวลา 15:54 น. ราคาทอง -50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 าท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00  บาท 

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563 ครั้งที่ 3

                                                          


ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563 เวลา 13:13  น. ราคาทอง -50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32  บาท ขายออกบาทละ 28,800.00  บาท 

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563 ครั้งที่ 2

                                                         


ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563 เวลา 10:05 น. ราคาทอง -50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563

                                                        


ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2563 เวลา 09:26  น. ราคาทอง +200 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,300.00 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00   บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,788.28 บาท ขายออกบาทละ 28,900.00  บาท

29 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2563 ครั้งที่ 3

                                                       ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2563 เวลา 12:32 น. ราคาทอง -50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00  บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20  บาท ขายออกบาทละ 28,700.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2563 ครั้งที่ 2

                                                      ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2563 เวลา 10:07  น. ราคาทอง -50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00  บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68  บาท ขายออกบาทละ 28,750.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2563

                                                     ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2563 เวลา  09:24  น. ราคาทอง +450 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00  บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32  บาท ขายออกบาทละ 28,800.00  บาท

28 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2563 ครั้งที่ 4

                                                    ราคา
ทองวันนี้ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:31  น. ราคาทอง -50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00  บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68  บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2563 ครั้งที่ 3

                                                   ราคา
ทองวันนี้ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:04 น. ราคาทอง -50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00  บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2563 ครั้งที่ 2

                                                  ราคา
ทองวันนี้ 28 กันยายน 2563 เวลา 10:48 น. ราคาทอง +50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,850.00 บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2563

                                                 ราคา
ทองวันนี้ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.26 น. ราคาทอง +50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

26 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 26 กันยายน 2563

                                                


ราคา
ทองวันนี้ 26 กันยายน 2563 เวลา  09.06 น.ราคาทอง -100 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,258.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

25 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 25 กันยายน 2563 ครั้งที่ 3

                                               


ราคา
ทองวันนี้ 25 กันยายน 2563 เวลา 11:46  น. ราคาทอง +50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,850.00  บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 25 กันยายน 2563 ครั้งที่ 2

                                              


ราคา
ทองวันนี้ 25 กันยายน 2563 เวลา 11:11 น. ราคาทอง +50 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00  บาท

ราคาทองวันนี้ 25 กันยายน 2563

                                              

ราคาทองวันนี้ 25 กันยายน 2563 เวลา  09:25  น. ราคาทอง +100 บาท    

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00  บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68  บาท ขายออกบาทละ 28,350.00  บาท


24 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 24 กันยายน 2563 ครั้งที่ 8

                                             

ราคาทองวันนี้ 24 กันยายน 2563 เวลา 16:22  น. ราคาทอง -50 บาท    
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,650.00 บาท ขายออกบาทละ 27,750.00  บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,151.56  บาท ขายออกบาทละ 28,250.00  บาท


ราคาทองวันนี้ 24 กันยายน 2563 ครั้งที่ 7

                                            

ราคาทองวันนี้ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:07 น. ราคาทอง +50 บาท    
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท