พฤษภาคม 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

25 พฤษภาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 พฤษภาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 พฤษภาคม 62 เวลา 09.23 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,300.00 บาท ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,900.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

24 พฤษภาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 24 พฤษภาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 พฤษภาคม 62 เวลา 09.33 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,300.00 บาท ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,900.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

23 พฤษภาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 23 พฤษภาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 23 พฤษภาคม 62 เวลา 09.25 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,859.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

22 พฤษภาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 22 พฤษภาคม 62


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 พฤษภาคม 62 เวลา 09.28 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,859.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

21 พฤษภาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 15 พฤษภาคม 62
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 15 พฤษภาคม 62 เวลา 09.30 น.

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,904.52  บาท    ขายออกบาทละ 19,850.00  บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,250.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,350.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 15 พฤษภาคม 62 ครั้งที่ 2
ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 15 พฤษภาคม 62 เวลา 14.59 น.


ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,950.00  บาท    ขายออกบาทละ 19,900.00  บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,300.00  บาท    ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 16 พฤษภาคม 62ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 16 พฤษภาคม 62 เวลา 09.28 น. 

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,904.52    บาท    ขายออกบาทละ 19,850.00  บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,250.00  บาท    ขายออกบาทละ 19,350.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 17 พฤษภาคม 62ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 17 พฤษภาคม 62 เวลา 09.31 น. 

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,859.04   บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 17 พฤษภาคม 62 ครั้งที่ 2ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 17 พฤษภาคม 62 เวลา 10.28 น. 

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,904.52  บาท    ขายออกบาทละ 19,850.00 บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,250.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,350.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 18 พฤษภาคม 62ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 18 พฤษภาคม 62 เวลา 09.30 น. 

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,859.04 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 20 พฤษภาคม 62ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 20 พฤษภาคม 62 เวลา 09.40 น. 

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,859.04 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 พฤษภาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 21 พฤษภาคม 62 เวลา 09.27 น. 

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,859.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

14 พฤษภาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 14 พฤษภาคม 62 ครั้งที่ 2


ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 14 พฤษภาคม 62 เวลา 10.25 น. 

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,950.04 บาท    ขายออกบาทละ 19,900.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,300.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 14 พฤษภาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 14 พฤษภาคม 62 เวลา 09.30 น. 

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,995.04 บาท    ขายออกบาทละ 19,950.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,350.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,450.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

13 พฤษภาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 11 พฤษภาคม 62
ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทยย้อนหลัง  ราคาทอง 11 พฤษภาคม 62 เวลา  09.25 น. 

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง    รับซื้อบาทละ 18,798.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง      รับซื้อบาทละ 19,150.00  บาท    ขายออกบาทละ 19,250.00  บาท

เช็คราคาทองย้อนหลังราคาทองวันนี้ ทอง 13 พฤษภาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 13 พฤษภาคม 62 เวลา 09.30 น. 

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,859.04 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

10 พฤษภาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 10 พฤษภาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 10 พฤษภาคม 62 เวลา 09.30 น. 

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,859.04 บาท    ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง