ธันวาคม 2021 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 31 ธันวาคม 2564

                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 ธันวาคม  2564 เวลา  09:26 น.  ราคาทอง +200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

30 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 30 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 ธันวาคม  2564 เวลา  13:19  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,350.00 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,833.76 บาท ขายออกบาทละ 28,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 30 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 ธันวาคม  2564 เวลา   11:26  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 30 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 ธันวาคม  2564 เวลา   09:44  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 30 ธันวาคม 2564

                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 ธันวาคม  2564 เวลา  09:25  น.  ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 29 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 ธันวาคม  2564 เวลา    15:14 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00  บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

29 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 29 ธันวาคม 2564

                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 ธันวาคม  2564 เวลา   09:25 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

25 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 25 ธันวาคม 2564

                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 ธันวาคม  2564 เวลา  09:37 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

22 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 22 ธันวาคม 2564

                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 ธันวาคม  2564 เวลา  09:28 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

21 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 21 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ธันวาคม  2564 เวลา 15:25 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 21 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ธันวาคม  2564 เวลา  12:50 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 21 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ธันวาคม  2564 เวลา   12:10 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 21 ธันวาคม 2564

                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ธันวาคม  2564 เวลา  09:25 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 6

                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา  15:52 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา   14:06 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

20 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา  12:53 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา 11:00  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา 10:04 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 20 ธันวาคม 2564

                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ธันวาคม  2564 เวลา 09:26  น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

18 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 18 ธันวาคม 2564

                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 ธันวาคม  2564 เวลา 09.18 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,350.00 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,833.76 บาท ขายออกบาทละ 28,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 6

                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 ธันวาคม  2564 เวลา 16:57 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

17 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 ธันวาคม  2564 เวลา 16:18   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 ธันวาคม  2564 เวลา 15:13  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 ธันวาคม  2564 เวลา 15:00  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 ธันวาคม  2564 เวลา 11:02  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2564

                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 ธันวาคม  2564 เวลา  09:25   น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,350.00 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,833.76 บาท ขายออกบาทละ 28,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

16 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 16 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 ธันวาคม  2564 เวลา 14:41   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 16 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 ธันวาคม  2564 เวลา 12:32   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 16 ธันวาคม 2564

                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 ธันวาคม  2564 เวลา   09:25  น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

15 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 ธันวาคม  2564 เวลา   09:27  น.  ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,000.00 บาท ขายออกบาทละ 28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2564

                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 ธันวาคม  2564 เวลา   09:27  น.  ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,000.00 บาท ขายออกบาทละ 28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 ธันวาคม  2564 เวลา  15:06  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

14 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2564

                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 ธันวาคม  2564 เวลา  09:23   น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

13 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 ธันวาคม  2564 เวลา  10:35   น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 13 ธันวาคม 2564

                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 ธันวาคม  2564 เวลา  09:26   น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

11 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 11 ธันวาคม 2564

                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 ธันวาคม  2564 เวลา  09:19  น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,300.00 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,788.28 บาท ขายออกบาทละ 28,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 10 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 10 ธันวาคม  2564 เวลา  16:24 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 10 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 10 ธันวาคม  2564 เวลา 14:06  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 10 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 10 ธันวาคม  2564 เวลา   13:23  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

10 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 10 ธันวาคม 2564

                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 10 ธันวาคม  2564 เวลา  09:23  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

8 ธันวาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 8 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 8 ธันวาคม  2564 เวลา  14:30 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,350.00 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,833.76 บาท ขายออกบาทละ 28,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 8 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 8 ธันวาคม  2564 เวลา  14:18 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,300.00 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,788.28 บาท ขายออกบาทละ 28,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 8 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 8 ธันวาคม  2564 เวลา 13:09 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,350.00 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,833.76 บาท ขายออกบาทละ 28,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 8 ธันวาคม 2564

                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 8 ธันวาคม  2564 เวลา 09:23 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,300.00 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,788.28 บาท ขายออกบาทละ 28,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด