มิถุนายน 2021 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15:59 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,600.00 บาท ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,120.68 บาท ขายออกบาทละ 27,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15:04 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,550.00 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,075.20 บาท ขายออกบาทละ 27,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11:59 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,600.00 บาท ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,120.68 บาท ขายออกบาทละ 27,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10:55 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.16 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09:29 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,226.80 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

29 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 29 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15:09 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 29 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13:18  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76 บาท ขายออกบาทละ 27,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 29 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09:26  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,850.00 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,363.24 บาท ขายออกบาทละ 27,450.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

28 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15:39  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76 บาท ขายออกบาทละ 27,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15:26  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28  บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15:16  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76 บาท ขายออกบาทละ 27,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13:53 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,850.00 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,363.24 บาท ขายออกบาทละ 27,450.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11:57  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76 บาท ขายออกบาทละ 27,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09:27  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.00 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

26 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09:27  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

25 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา  14:21 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,226.80 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา  11:59  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.16 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:29 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,226.80 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

24 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14:01  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา  12:49 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76 บาท ขายออกบาทละ 27,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา  09:26 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

23 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 23 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา  15:19 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76 บาท ขายออกบาทละ 27,400.00  บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 23 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา  10:51 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 23 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา  09:29 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,227.00 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

22 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:23 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,226.80 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00  บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา  09:31 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.16 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 12:21 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.16 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

21 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7

                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา   15:32 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,600.00 บาท ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,120.68 บาท ขายออกบาทละ 27,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา  14:48 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,550.00 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,075.20 บาท ขายออกบาทละ 27,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13:54  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,500.00 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,029.72  บาท ขายออกบาทละ 27,100.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13:11 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,450.00 บาท ขายออกบาทละ 26,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,969.08 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12:31 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,400.00 บาท ขายออกบาทละ 26,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,923.60 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา09:28 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,450.00 บาท ขายออกบาทละ 26,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,969.08 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา09:28 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,400.00 บาท ขายออกบาทละ 26,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,923.60 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

19 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 19 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09:26  น. ราคาทอง -300 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,300.00 บาท ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

18 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 18 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14:36  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,550.00 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,075.20 บาท ขายออกบาทละ 27,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14:57  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,600.00 บาท ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,120.68 บาท ขายออกบาทละ 27,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14:13 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,500.00 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,029.72 บาท ขายออกบาทละ 27,100.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 มิถุนายน 2564

                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา16:17 น. ราคาทอง -350 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,450.00 บาท ขายออกบาทละ 26,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,969.08 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

17 มิถุนายน 2564

ราคาทองวันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7

                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา16:17 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76  บาท ขายออกบาทละ 27,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา  15:55 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา  14:40 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,800.00 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,317.76  บาท ขายออกบาทละ 27,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13:19 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,850.00 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,363.24 บาท ขายออกบาทละ 27,450.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 12:37 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,900.00 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,408.72 บาท ขายออกบาทละ 27,500.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด