มิถุนายน 2023 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 16:25  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 15:24   น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 14:09  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

ราคาทองวันนี้ 30 มิถุนายน 2566

                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 09:30  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

29 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 29 มิถุนายน 2566

                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มิถุนายน 2566  เวลา   09:24  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

28 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2566  เวลา  15:01 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2566

                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มิถุนายน 2566  เวลา  09:27 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

27 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 27 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 มิถุนายน 2566  เวลา  14:15 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

ราคาทองวันนี้ 27 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 มิถุนายน 2566  เวลา 12:59 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

ราคาทองวันนี้ 27 มิถุนายน 2566

                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 มิถุนายน 2566  เวลา 09:28 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

ราคาทองล่าสุดวันนี้                                            

26 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา  10:24 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2566

                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา  09:25 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

24 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2566

                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มิถุนายน 2566  เวลา  09:28 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 23 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2566  เวลา  17:10 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 23 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2566  เวลา   14:31 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

23 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 23 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2566  เวลา  11:38 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 23 มิถุนายน 2566

                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มิถุนายน 2566  เวลา  09:28 น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 16:55  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 13:15 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 12:09 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

22 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 11:03 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2566

                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา  09:27 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา  15:36 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา 14:25 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

21 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา  12:10 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2566

                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา  09:27 น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 2566

                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 มิถุนายน 2566  เวลา  09:24 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 19 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 16:56 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 19 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 15:22 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,100.00 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

19 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 19 มิถุนายน 2566

                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา   09:30 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

17 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 17 มิถุนายน 2566

                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มิถุนายน 2566  เวลา  09:24  น. ราคาทอง คงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,100.00 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 16 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 17:00 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,100.00 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 16 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 14:06 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

16 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 16 มิถุนายน 2566

                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 16:27  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 15 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 มิถุนายน 2566  เวลา  16:27 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

15 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 15 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 มิถุนายน 2566  เวลา  13:58 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 15 มิถุนายน 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 มิถุนายน 2566  เวลา 09:23  น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 14 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 มิถุนายน 2566  เวลา 16:27 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

14 มิถุนายน 2566

ราคาทองวันนี้ 14 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 มิถุนายน 2566  เวลา  14:53 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด