กุมภาพันธ์ 2024 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

29 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13:49  น. ราคาทอง -50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,500.00 าท ขายออกบาทละ  34,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,882.60 บาท ขายออกบาทละ 35,100.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:02 น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,550.00 าท ขายออกบาทละ  34,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,928.08 บาท ขายออกบาทละ 35,150.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13:10 น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,500.00 าท ขายออกบาทละ  34,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,882.60 บาท ขายออกบาทละ 35,100.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10:36 น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,450.00 าท ขายออกบาทละ  34,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,837.12 บาท ขายออกบาทละ 35,050.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:05  น. ราคาทอง -50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,400.00 าท ขายออกบาทละ  34,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,776.48 บาท ขายออกบาทละ 35,000.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 
27 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567


าคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:05  น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,450.00 าท ขายออกบาทละ  34,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,837.12 บาท ขายออกบาทละ 35,050.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 12:11 น. ราคาทอง -50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,450.00 าท ขายออกบาทละ  34,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,837.12 บาท ขายออกบาทละ 35,050.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:55  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,500.00  าท ขายออกบาทละ  34,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,882.60 บาท ขายออกบาทละ 35,100.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2567

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:04 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,450.00 าท ขายออกบาทละ  34,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,837.12 บาท ขายออกบาทละ 35,050.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2567

  

าคาทองวันนี้  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:02 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,450.00 าท ขายออกบาทละ  34,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,837.12 บาท ขายออกบาทละ 35,050.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


23 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  10:40 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,400.00 าท ขายออกบาทละ  34,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,776.48 บาท ขายออกบาทละ 35,000.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2567

าคาทองวันนี้  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09:03 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,350.00 าท ขายออกบาทละ  34,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,731.00 บาท ขายออกบาทละ 34,950.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 


22 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567


าคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09:05 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,350.00 าท ขายออกบาทละ  34,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,731.00 บาท ขายออกบาทละ 34,950.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


21 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา   13:18 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,350.00 าท ขายออกบาทละ  34,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,731.00 บาท ขายออกบาทละ 34,950.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09:04 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,400.00 าท ขายออกบาทละ  34,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,776.48 บาท ขายออกบาทละ 35,000.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


20 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา   16:03 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,450.00 าท ขายออกบาทละ  34,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,837.12 บาท ขายออกบาทละ 35,050.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 4

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา   17:00 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,400.00 าท ขายออกบาทละ  34,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,776.48 บาท ขายออกบาทละ 35,000.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2


าคาทองวันนี้  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา   13:23 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,400.00 าท ขายออกบาทละ  34,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,776.48 บาท ขายออกบาทละ 35,000.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567


าคาทองวันนี้  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา   09:10 น. ราคาทอง +100 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,350.00 าท ขายออกบาทละ  34,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,731.00 บาท ขายออกบาทละ 34,950.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


19 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2


าคาทองวันนี้  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09:48 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,250.00 าท ขายออกบาทละ  34,350.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,640.04 บาท ขายออกบาทละ 34,850.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567


าคาทองวันนี้  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา   09:00 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,200.00 าท ขายออกบาทละ  34,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,579.40 บาท ขายออกบาทละ 34,800.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 


16 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2567


าคาทองวันนี้  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09:03 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,150.00 าท ขายออกบาทละ  34,250.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,533.92 บาท ขายออกบาทละ 34,750.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


15 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 4


าคาทองวันนี้  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 16:58 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,100.00 าท ขายออกบาทละ  34,200.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,488.44 บาท ขายออกบาทละ 34,700.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3าคาทองวันนี้  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 15:09 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00 าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2


าคาทองวันนี้  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 11:31 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567

    


าคาทองวันนี้  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09:04 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00 าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


14 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาทองวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3

    


าคาทองวันนี้  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 14:37 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 


ราคาทองวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 14:09 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,950.00 าท ขายออกบาทละ  34,050.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,336.84 บาท ขายออกบาทละ 34,550.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/