กันยายน 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 กันยายน 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 30 กันยายน 2562


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 30 กันยายน 2562 เวลา 09:29 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,600.00 บาท ขายออกบาทละ 21,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,208.84  บาท ขายออกบาทละ 22,200.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

26 กันยายน 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กันยายน 2562 ครั้งที่ 3


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 กันยายน 2562 เวลา 14.58 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,050.00 บาท ขายออกบาทละ 22,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,648.00 บาท ขายออกบาทละ 22,650.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 26 กันยายน 2562


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 กันยายน 2562 เวลา 09.25 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,800.00 บาท ขายออกบาทละ 21,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,405.92 บาท ขายออกบาทละ 22,400.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

25 กันยายน 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กันยายน 2562 ครั้งที่ 2


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กันยายน 62 เวลา 14.04 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,000.00 บาท ขายออกบาทละ 22,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,603.00 บาท ขายออกบาทละ 22,600.00 บาท 

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 23 กันยายน 2562


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 23 กันยายน 62 เวลา 09.28 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,800.00 บาท ขายออกบาทละ 21,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,405.92   บาท ขายออกบาทละ 22,400.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 23 กันยายน 2562 ครั้ง 2


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 23 กันยายน 62 เวลา 11.42 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,750.00  บาท ขายออกบาทละ 21,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,360.44 บาท ขายออกบาทละ 22,350.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 23 กันยายน 2562 ครั้ง 3


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 23 กันยายน 62 เวลา 15.45 น.


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,800.00 บาท ขายออกบาทละ 21,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,405.92   บาท ขายออกบาทละ 22,400.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กันยายน 2562 ครั้ง 4


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กันยายน 62 เวลา 09.25 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,900.00  บาท ขายออกบาทละ 22,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,512.04 บาท ขายออกบาทละ 22,500.00  บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กันยายน 2562 ครั้ง 3


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กันยายน 62 เวลา 12.18 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,850.00 บาท ขายออกบาทละ 21,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,451.40  บาท ขายออกบาทละ 22,450.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กันยายน 2562 ครั้งที่ 2


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กันยายน 62 เวลา 11.41 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,900.00  บาท ขายออกบาทละ 22,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,512.04   บาท ขายออกบาทละ 22,500.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กันยายน 2562


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กันยายน 62 เวลา 09.25 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,050.00 บาท ขายออกบาทละ 22,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,648.48   บาท ขายออกบาทละ 22,650.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง