ธันวาคม 2020 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 31 ธันวาคม 2563

                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่  31 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30 น. ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00 บาท

30 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 30 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่  30 ธันวาคม 2563 เวลา  11:00 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,226.80 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 ธันวาคม 2563

                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่  30 ธันวาคม 2563 เวลา  09:22 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.16 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท

29 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 29 ธันวาคม 2563

                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่  29 ธันวาคม 2563 เวลา   09:25 น.  ราคาทอง -150  บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.16 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท

28 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 28 ธันวาคม 2563

                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่  28 ธันวาคม 2563 เวลา   09:23 น.  ราคาทอง +250 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,900.00 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,409.00 บาท ขายออกบาทละ 27,5000.00 บาท 

26 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 26 ธันวาคม 2563

                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่  26 ธันวาคม 2563 เวลา   09:23 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.00 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท 

25 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 25 ธันวาคม 2563

                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่  25 ธันวาคม 2563 เวลา   09:17  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.00 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท 

24 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 24 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3

                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่  24 ธันวาคม 2563 เวลา 15:46 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,650.00 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,166.16 บาท ขายออกบาทละ 27,250.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 24 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่  24 ธันวาคม 2563 เวลา  11:26 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,226.80 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 24 ธันวาคม 2563

                                

ราคาทองวันนี้  วันที่  24 ธันวาคม 2563 เวลา  09:30 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00  บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28  บาท ขายออกบาทละ 27,350.00  บาท 

23 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 23 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

                               

ราคาทองวันนี้  วันที่  23 ธันวาคม 2563 เวลา 09:57 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,600.00 บาท ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,120.68 บาท ขายออกบาทละ 27,200.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 23 ธันวาคม 2563

                              

ราคาทองวันนี้  วันที่  23 ธันวาคม 2563 เวลา 09:26 น.  ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,550.00 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,075.20 บาท ขายออกบาทละ 27,150.00 บาท 

22 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 22 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3

                             

ราคาทองวันนี้  วันที่  22 ธันวาคม 2563 เวลา  13:54 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,227.00 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 22 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

                             

ราคาทองวันนี้  วันที่  22 ธันวาคม 2563 เวลา  10:05 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,750.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,272.28 บาท ขายออกบาทละ 27,350.00  บาท 

ราคาทองวันนี้ 22 ธันวาคม 2563

                            

ราคาทองวันนี้  วันที่  22 ธันวาคม 2563 เวลา  09:30 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,700.00 บาท ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,227.00 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท 

19 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 19 ธันวาคม 2563

                           

ราคาทองวันนี้  วันที่  19 ธันวาคม 2563 เวลา  09:15 น.   ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,500.00 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,029.72 บาท ขายออกบาทละ 27,100.00 บาท


 

18 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 18 ธันวาคม 2563

                          

ราคาทองวันนี้  วันที่  18 ธันวาคม 2563 เวลา  09:24 น.   ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,450.00 บาท ขายออกบาทละ 26,550.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,969.08 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00 บาท


 

17 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 10

                             

ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา 16:18  น.   ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,400.00 บาท ขายออกบาทละ 26,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,923.60 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00  บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 9

                            

ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา  15:53 น.   ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,450.00 บาท ขายออกบาทละ 26,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,969.08 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 8

                            

ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา 15:39 น.   ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,500.00 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,029.72  บาท ขายออกบาทละ 27,100.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 7

                            

ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา  15:22 น.   ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,450.00 บาท ขายออกบาทละ 26,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,969.08 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00  บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 6

                           

ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา  14:47 น.   ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,400.00 บาท ขายออกบาทละ 26,500.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,923.60 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 5

                          


ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา  13:30 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,350.00 บาท ขายออกบาทละ 26,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,878.12 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 4

                         


ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา  11:57 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,300.00 บาท ขายออกบาทละ 26,400.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3

                        


ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา 10:59 น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,250.00 บาท ขายออกบาทละ 26,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,772.00บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

                       


ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา 10:01 น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,300.00 บาท ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 17 ธันวาคม 2563

                      


ราคาทองวันนี้  วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา 09:26 น.   ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,350.00 บาท ขายออกบาทละ 26,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,878.12 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท


 

16 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 16 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

                     


ราคาทองวันนี้  วันที่  16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:41  น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,300.00 บาท ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 16 ธันวาคม 2563

                    

ราคาทองวันนี้  วันที่  16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:29  น.   ราคาทอง +100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,250.00 บาท ขายออกบาทละ 26,350.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,772.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท


 

15 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 4

                   

ราคาทองวันนี้  วันที่  15 ธันวาคม 2563 เวลา  14:50 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,150.00 บาท ขายออกบาทละ 26,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,681.04 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3

                   

ราคาทองวันนี้  วันที่  15 ธันวาคม 2563 เวลา   12:54 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,100.00 บาท ขายออกบาทละ 26,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,635.56 บาท ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

                   

ราคาทองวันนี้  วันที่  15 ธันวาคม 2563 เวลา   11:08 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,050.00 บาท ขายออกบาทละ 26,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท


 

ราคาทองวันนี้ 15 ธันวาคม 2563

                  

ราคาทองวันนี้  วันที่  15 ธันวาคม 2563 เวลา  09:24 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,000.00 บาท ขายออกบาทละ 26,100.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,529.44 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00 บาท


 

14 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 5

                 


ราคาทองวันนี้  วันที่  14 ธันวาคม 2563 เวลา  16:28 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,000.00 บาท ขายออกบาทละ 26,100.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,529.44 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 4

                


ราคาทองวันนี้  วันที่  14 ธันวาคม 2563 เวลา 16:10 น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,950.00 บาท ขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,483.96 บาท ขายออกบาทละ 26,550.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3

               


ราคาทองวันนี้  วันที่  14 ธันวาคม 2563 เวลา  15:21 น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,000.00 บาท ขายออกบาทละ 26,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,529.44 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

              


ราคาทองวันนี้  วันที่  14 ธันวาคม 2563 เวลา  12:28 น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,050.00 บาท ขายออกบาทละ 26,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 14 ธันวาคม 2563

             


ราคาทองวันนี้  วันที่  14 ธันวาคม 2563 เวลา  09:28 น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00 บาท ขายออก  26,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56  บาท ขายออก 26,700.00 บาท 

12 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 12 ธันวาคม 2563

            

ราคาทองวันนี้  วันที่  12 ธันวาคม 2563 เวลา 09:21  น.   ราคาทอง +100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,150.00 ขายออกบาทละ 26,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,681.04  บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท 

11 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 11 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3

           

ราคาทองวันนี้  วันที่  11 ธันวาคม 2563 เวลา  15:08 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,050.00 ขายออกบาทละ 26,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 11 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2

          

ราคาทองวันนี้  วันที่  11 ธันวาคม 2563 เวลา 12:48 น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,000.00 ขายออกบาทละ 26,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,529.44 บาท ขายออกบาทละ 26,600.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 11 ธันวาคม 2563

          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 09:26 น.   ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,050.00 บาท ขายออกบาทละ 26,150.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,574.92 ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท


 

10 ธันวาคม 2563

ราคาทองวันนี้ 10 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 6

           

ราคาทองวันนี้  วันพฤหัสบดีที่  10 ธันวาคม 2563 เวลา   16:17  น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,000 .00 ขายออกบาทละ 26,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,529.44บาท ขายออกบาทละ 26,600.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ 10 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 5

           

ราคาทองวันนี้  วันพฤหัสบดีที่  10 ธันวาคม 2563 เวลา  15:53  น.   ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  26,050.00  ขายออกบาทละ 26,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท