พฤษภาคม 2022 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา  16:03 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 13:31 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 11:51 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2565

                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา  09:21 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

30 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 14:43 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 13:22 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2565

                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:20 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

28 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 28 พฤษภาคม 2565

                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:21  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

27 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  เวลา 14:18 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 13:00 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2565

                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:24 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

26 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5

                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 16:24 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา  11:40 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:23 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:45 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,000.00 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,455.88 บาท ขายออกบาทละ 30,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565

                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:27 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

25 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา  13:12 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,000.00 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,455.88 บาท ขายออกบาทละ 30,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2565

                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา  09:23 น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,050.00 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,516.52 บาท ขายออกบาทละ 30,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

24 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา  13:04 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา  10:32 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2565

                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา  09:26 น.  ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

23 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา  15:25 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,050.00 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,516.52 บาท ขายออกบาทละ 30,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 23 พฤษภาคม 2565

                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา  09:29 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,000.00 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,455.88 บาท ขายออกบาทละ 30,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

21 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 21 พฤษภาคม 2565

                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 พฤษภาคม 2565  เวลา   09:18 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,000.00 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,455.88 บาท ขายออกบาทละ 30,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

20 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  เวลา  14:38 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  เวลา   09:45 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565

                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  เวลา   09:29 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

19 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5

                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา  16:14 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา  15:47 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา  12:13 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565

                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:27  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา  09:49  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565

                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา  09:27  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

18 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา  13:11  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:47  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:52  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2565

                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:23  น.  ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

17 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา  14:47  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 17 พฤษภาคม 2565

                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 09:24  น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

16 พฤษภาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 9

                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  เวลา 16:34  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 8

                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  เวลา  16:29  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด             

ราคาทองวันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 7

                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  เวลา  15:08  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 6

                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  เวลา 14:57  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,550.00 บาท ขายออกบาทละ 29,650.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,016.24 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด               

ราคาทองวันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5

                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  เวลา 14:53  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด