พฤษภาคม 2021 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:44 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ  28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2564

                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา  09:30 น. ราคาทอง +100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ  28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

29 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2564

                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:27 น. ราคาทอง +100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,000.00 บาท ขายออกบาทละ 28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ  28,600.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

28 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 28 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:23 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,900.00 บาท ขายออกบาทละ 28,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ  28,500.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 พฤษภาคม 2564

                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:23 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ  28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

27 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:14  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ  28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา  11:59  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,000.00 บาท ขายออกบาทละ 28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ  28,600.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2564

                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา  09:27  น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60  บาท ขายออกบาทละ  28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

26 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา  16:16 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ  28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:59 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ  28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:09 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ  28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2564

                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:31 น. ราคาทอง +300 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ  28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

25 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:12 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ  28,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา  14:07 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,850.00 บาท ขา ยออกบาทละ 27,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ  28,450.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:41 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ  28,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:07 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2564

                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:28 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด       

24 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา  15:41  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:48  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:55 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,850.00 บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2564

                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30  น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,900.00 บาท ขายออกบาทละ 28,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

22 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 22 พฤษภาคม 2564

                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:24  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

21 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 21 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:28  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 21 พฤษภาคม 2564

                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:24 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

20 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:26 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,650.00 บาท ขายออกบาทละ 27,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,151.56 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา  13:09  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:58 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2564

                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:25 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

19 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:47 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,600.00 บาท ขายออกบาทละ 27,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,106.08 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา  14:56 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,650.00 บาท ขายออกบาทละ 27,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,151.56 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:03 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา  11:47 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,650.00 บาท ขายออกบาทละ 27,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,151.56 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2564

                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา    09:24 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

18 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา   14:08  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา   12:23 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา  11:45  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา  10:30 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564

                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา  09:28 น. ราคาทอง +250 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

17 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 17 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา  11:09 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,450.00 บาท ขายออกบาทละ 27,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,954.48 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 พฤษภาคม 2564

                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา  09:27 น. ราคาทอง +200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,400.00 บาท ขายออกบาทละ 27,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,909.00 บาท ขายออกบาทละ 28,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

15 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 15 พฤษภาคม 2564

                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา  09:16 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,200.00 บาท ขายออกบาทละ 27,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,711.92 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

14 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 14 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,100.00 บาท ขายออกบาทละ 27,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,605.80 บาท ขายออกบาทละ 27,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 14 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:26  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,050.00 บาท ขายออกบาทละ 27,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,560.32 บาท ขายออกบาทละ 27,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 14 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:41  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,000.00 บาท ขายออกบาทละ 27,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,514.84 บาท ขายออกบาทละ 27,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 14 พฤษภาคม 2564

                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:26  น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,950.00 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,469.36 บาท ขายออกบาทละ 27,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

13 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 13 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:32  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,850.00 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,363.24 บาท ขายออกบาทละ 27,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 13 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:19  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,900.00 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,408.72 บาท ขายออกบาทละ 27,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 13 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:23 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,850.00 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,363.24 บาท ขายออกบาทละ 27,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 13 พฤษภาคม 2564

                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:27 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,900.00 บาท ขายออกบาทละ 27,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,408.72 บาท ขายออกบาทละ 27,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

12 พฤษภาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 12 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:04 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,950.00 บาท ขายออกบาทละ 27,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,469.36 บาท ขายออกบาทละ 27,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด