Breaking News

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2561

15:51
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง     รับซื้อบาท...

ราคาทอง ครั้งที่ 3 ราคาทองวันนี้ 11 ตุลาคม 2561

14:49
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:24 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบา...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 11 ตุลาคม 2561

14:47
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 1...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 5 ตุลาคม 2561

14:07
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 11:45 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 2 ตุลาคม 2561

14:29
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.18 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ...

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 1 ตุลาคม 2561

14:06
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11:05 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,1...