ตุลาคม 2018 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 31 ตุลาคม 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,753.00 บาท ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 31 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:25 น. ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง    รับซื้อบาทละ 19,150.00 บาท ขายออกบาทละ 19,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,798.00 บาท ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท30 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13 น. (ครั้งที่ 2)  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง    รับซื้อบาทละ 19,200.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,859.00 บาท ขายออกบาทละ 19,800.00 บาท29 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 29 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:21 น. ราคาทองคงที่
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,250.00 บาท ขายออกบาทละ 19,350.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,905.00 บาท ขายออกบาทละ 19,850.00 บาท

24 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 24 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:25 น. ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง    รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท      ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

18 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 18 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:26 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,800.00 บาท ขายออกบาทละ 18,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,465.00 บาท ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

11 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 3 ราคาทองวันนี้ 11 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:24 น. (ครั้งที่ 3) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 11 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 11 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:22 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท 

9 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 9 ตุลาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองลดลง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

5 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 5 ตุลาคม 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 11:45 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,550.00 บาท ขายออกบาทละ 18,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,222.00 บาท ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 5 ตุลาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:24 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,162.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

4 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 4 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,071.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

3 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 3 ตุลาคม 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,400.00 บาท ขายออกบาทละ 18,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,071.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

2 ตุลาคม 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 2 ตุลาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.18 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,200.00 บาท ขายออกบาทละ 18,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,873.00 บาท ขายออกบาทละ 18,800.00 บาท

 อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 2 ตุลาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09:28 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,150.00 บาท ขายออกบาทละ 18,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,828.00 บาท ขายออกบาทละ 18,750.00 บาท 

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 1 ตุลาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11:05 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,100.00 บาท ขายออกบาทละ 18,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,768.00 บาท ขายออกบาทละ 18,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 1 ตุลาคม 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09:21 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,150.00 บาท ขายออกบาทละ 18,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,828.00 บาท ขายออกบาทละ 18,750.00 บาท 

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09:15 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,200.00 บาท ขายออกบาทละ 18,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 17,874.00 บาท ขายออกบาทละ 18,800.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง