ราคาทอง

ราคาทอง

ราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

Breaking

8 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

4 ตุลาคม 2562

10/04/2562 03:42:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 4 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 4 ตุลาคม 2562 เวลา 12.09 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,650.00 บาท ขายออกบาทละ 21,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,254.00 บาท  ขายออกบาทละ 22,250.00 บาท

10/04/2562 03:41:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 4 ตุลาคม 2562


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง  4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.29 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,700.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 21,314.96 บาท ขายออกบาทละ 22,300.00 บาท 

3 ตุลาคม 2562

10/03/2562 03:35:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 1 ตุลาคม 2562


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.25 น. (ครั้งที่ 1)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,200.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,815.00 บาท ขายออกบาทละ 21,800.00 บาท

10/03/2562 03:34:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 1 ตุลาคม 2562 ครั้ง 2


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 1 ตุลาคม 2562  เวลา 11.01 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,150.00 บาท ขายออกบาทละ 21,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,769.00 บาท ขายออกบาทละ 21,750.00 บาท

10/03/2562 03:33:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 1 ตุลาคม 2562 ครั้ง 3


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 1 ตุลาคม 2562  เวลา 11.29 น. (ครั้งที่ 3)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,200.00 บาท ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,815.00 บาท ขายออกบาทละ 21,800.00 บาท

10/03/2562 03:31:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 1 ตุลาคม 2562 ครั้ง 4


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 1 ตุลาคม 2562 เวลา 12.48 น. (ครั้งที่ 4)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,150.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,769.00 บาท ขายออกบาทละ 21,750.00 บาท

10/03/2562 03:30:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 1 ตุลาคม 2562 ครั้ง 5


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 1 ตุลาคม 2562 เวลา 16.32 น. (ครั้งที่ 5)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,200.00 บาท ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,814.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,800.00 บาท 

10/03/2562 03:14:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 1 ตุลาคม 2562 ครั้ง 6


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 1 ตุลาคม 2562 เวลา 16.44 น. (ครั้งที่ 6)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,250.00 บาท ขายออกบาทละ 21,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,860.00 บาท ขายออกบาทละ 21,850.00 บาท

10/03/2562 03:12:00 หลังเที่ยง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 2 ตุลาคม 2562


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง  2 ตุลาคม 2562 เวลา 09:21 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,350.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 20,966.28 บาท  ขายออกบาทละ 21,950.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง