กรกฎาคม 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 กรกฎาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 31 กรกฎาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 31 กรกฎาคม 62  เวลา 09.29 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,700.00 บาท ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,330.00 บาท ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

30 กรกฎาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 30 กรกฎาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 30 กรกฎาคม 62 เวลา 09.29 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,700.00 บาท ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,330.00 บาท ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

26 กรกฎาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 กรกฎาคม 62 ครั้ง 3ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,700.00 บาท ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,330.00 บาท ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 กรกฎาคม 62 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง วันศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.33 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 20,650.00 บาท ขายออกบาทละ 20,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,284.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,250.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 กรกฎาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.28 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,700.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,330.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

25 กรกฎาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 24 กรกฎาคม 62 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กรกฎาคม 62 เวลา 16.55 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,750.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,850.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,375.04 บาท  ขายออกบาทละ 21,350.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 กรกฎาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง25 กรกฎาคม 62 เวลา 09.27 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,750.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,850.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,375.04 บาท  ขายออกบาทละ 21,350.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

24 กรกฎาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 24 กรกฎาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กรกฎาคม 62 เวลา 09.28 น.  

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,700.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,329.56บาท  ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

23 กรกฎาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 22 กรกฎาคม 62 ครั้ง 5 ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 กรกฎาคม 62 เวลา 16.34 น.

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 20,700.00   บาท   ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 20,329.56   บาท  ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 22 กรกฎาคม 62 ครั้ง 4 ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 กรกฎาคม 62 เวลา 15.45 น.

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 20,750.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 20,375.04 บาท  ขายออกบาทละ 21,350.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 22 กรกฎาคม 62 ครั้ง 3ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 กรกฎาคม 62 เวลา 13.36 น.

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 20,700.00   บาท   ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง  รับซื้อบาทละ 20,329.56   บาท  ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 23 กรกฎาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 23 กรกฎาคม 62 เวลา 09.28 น. 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,650.00 บาท   ขายออกบาทละ 21,250.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,284.08บาท  ขายออกบาทละ 21,350.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

22 กรกฎาคม 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 22 กรกฎาคม 62 ครั้ง 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 กรกฎาคม 62 เวลา 09.45 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,750.00  บาท   ขายออกบาทละ 20,850.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,375.04  บาท  ขายออกบาทละ 21,350.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 22 กรกฎาคม 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 กรกฎาคม 62 เวลา 09.34 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,700.00  บาท   ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,329.56  บาท  ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

19 กรกฎาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 13 กรกฎาคม 2562 ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.11 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,550.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 20,187.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 15 กรกฎาคม 2562 ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.29 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,550.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,650.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,187.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 16 กรกฎาคม 62ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.31 น. 

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 20,550.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 20,187.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 16 กรกฎาคม 62 ครั้ง 2 ราคาทองย้อนหลัง  ราคาทองไทย  ราคาทอง 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.35 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 20,600.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,7000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 20,223.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,200.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง