พฤศจิกายน 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

27 พฤศจิกายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 27 พฤศจิกายน 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 27 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09:24  น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,800.00 บาท ขายออกบาทละ 20,900.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,420.52 บาท ขายออกบาทละ 21,400.00  บาท

26 พฤศจิกายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 พฤศจิกายน 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09:29 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,750.00 บาท ขายออกบาทละ 20,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,375.04 บาท ขายออกบาทละ 21,350.00  บาท

25 พฤศจิกายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.03 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,800.00 บาท ขายออกบาทละ 20,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,421.00 บาท ขายออกบาทละ 21,400.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 พฤศจิกายน 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.26 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,850.00 บาท ขายออกบาทละ 20,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,481.00 บาท ขายออกบาทละ 21,450.00 บาท

22 พฤศจิกายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 22 พฤศจิกายน 2562 ครั้ง 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 16.36 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,950.00 บาท ขายออกบาทละ 21,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,572.00 บาท ขายออกบาทละ 21,550.00 บาท 

ราคาทองวันนี้ ทอง 22 พฤศจิกายน 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09:20 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,900.00 บาท ขายออกบาทละ 21,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,526.24 บาท ขายออกบาทละ 21,500.00   บาท

21 พฤศจิกายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 พฤศจิกายน 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09:27 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,950.00 บาท ขายออกบาทละ 21,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,572.12 บาท ขายออกบาทละ 21,550.00  บาท

20 พฤศจิกายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 20 พฤศจิกายน 2562 ครั้ง 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 12.33 น. ครั้งที่ 2

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,000.00 บาท ขายออกบาทละ 21,10.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,618.00 บาท ขายออกบาทละ 21,600.00 บาท