พฤศจิกายน 2018 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:27 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,000.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,662.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง


28 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 28 พฤศจิกายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:20 น. ราคาทองลดลง 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,616.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

26 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ครั้งที่ 2  ประวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14:06 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท     ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,753.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:30 น.


ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ  19,050.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,150.00  บาท


ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,650.00  บาท


อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

23 พฤศจิกายน 2561

ราคาทองวันนี้ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,753.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท
ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:22 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:25 น.

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,753.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

21 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:41 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.00 บาท ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.29 น.  

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,000.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,662.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท

20 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:48 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,000.00 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,662.00 บาท ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา  09:22 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 18,616.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

15 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง (ครั้งที่ 3) ราคาทองวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:11 น.  ครั้งที่ 3

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  18,850.00 บาท  ขายออกบาทละ 18,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,515.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,450.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.29 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,750.00 บาท  ขายออกบาทละ 18,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,419.40 บาท  ขายออกบาทละ 19,350.00 บาท

14 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:27 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,700.00 บาท  ขายออกบาทละ 18,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,359.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,300.00 บาท

13 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 13 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:37 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,750.00 บาท   ขายออกบาทละ 18,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,419.00  บาท ขายออกบาทละ 19,350.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 13 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 9.23 น.(ครั้งที่ 1)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,800 บาท   ขายออกบาทละ 18,900 บาท

ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,464.88 บาท ขายออกบาทละ 19,400 บาท

12 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:22 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,850.00 บาท   ขายออกบาทละ 18,950.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,510.36 บาท  ขายออกบาทละ 19,450.00 บาท
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง


ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:22 น. (ครั้งที่ 1)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,900.00 บาท ขายออกบาทละ 19,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,556.00 บาท ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท9 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1)

ราคาทองคำแท่ง   รับซื้อบาทละ 19,000.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 18,661.96 บาท  ขายออกบาทละ 19,600 .00 บาท

8 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:09 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท 
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,050.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,616.48 บาท  ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1)

ราคาทองคำแท่ง   รับซื้อบาทละ 19,000.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 18,661.96 บาท   ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท

7 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2561
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองลดลง -50 บาท 
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,050.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,150.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,707.44 บาท  ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท
อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1)
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,752.92 บาท ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

6 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 6 พฤศจิกายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:26 น.
ราคาทองคำแท่ง   รับซื้อบาทละ 19,150.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,798.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

5 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2561ราคาทองคำแท่ง     รับซื้อบาทละ 19,150.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,798.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2561ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:26 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง     รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 18,753.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง

2 พฤศจิกายน 2561

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 2 พฤศจิกายน 2561


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:29 น. ราคาทองเพิ่มขึ้น +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง   รับซื้อบาทละ 19,100.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 18,753.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท

อัพเดตราคาทองย้อนหลัง