สิงหาคม 2021 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

28 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 28 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา  09:14  น. ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,850.00 บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา  15:35  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

27 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 27 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา  09.29  น. ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

26 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา  15:08  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,600.00 บาท ขายออกบาทละ 27,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,106.08 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:19  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,650.00 บาท ขายออกบาทละ 27,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,151.56 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 26 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09:28  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา  13:48  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

25 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา  14:12   น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12:08  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,850.00 บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10:54  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,900.00 บาท ขายออกบาทละ 28,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09:22  น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

24 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา15:35  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14:11  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 12:01 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09:26  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

23 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 23 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16:07  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 23 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11:39  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 23 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา   09:25  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองย้อนหลัง 20 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                             


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา  15:47 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองย้อนหลัง 20 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                            


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา  13:40 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองย้อนหลัง 20 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                           


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา   09:28 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

21 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 21 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา  09:21 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 16:08  น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

19 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา  12:39 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา  10:16 น. ราคาทองคงที่ -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,000.00 บาท ขายออกบาทละ 28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09:23 น. ราคาทองคงที่ -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

18 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 18 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,100.00 บาท ขายออกบาทละ  28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ  28,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา  10:04 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,050.00 บาท ขายออกบาทละ  28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ  28,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09:29  น. ราคาทองคงที่ -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,000.00 บาท ขายออกบาทละ  28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ  28,600.00บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

17 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15:22  น. ราคาทองคงที่ -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,150.00 บาท ขายออกบาทละ  28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ  28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15:16 น. ราคาทองคงที่ -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,200.00 บาท ขายออกบาทละ  28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ  28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา14:27 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,250.00 บาท ขายออกบาทละ  28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ  28,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12:40 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,200.00 บาท ขายออกบาทละ  28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ  28,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา  09:26  น. ราคาทองคงที่ +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,150.00  บาท ขายออกบาทละ  28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ  28,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

16 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 16 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา  14:30  น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,000.00 บาท ขายออกบาทละ  28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ  28,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 16 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา  13:31 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,950.00 บาท ขายออกบาทละ  28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ  28,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 16 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา  12:40 น. ราคาทองคงที่ -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,900.00 บาท ขายออกบาทละ  28,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ  28,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 16 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา  09:28 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,950.00 บาท ขายออกบาทละ  28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ  28,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

15 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 14 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา   09:20 น. ราคาทองคงที่ +250 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,900.00  บาท ขายออกบาทละ  28,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ  28,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 13 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา  16:12 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,650.00 บาท ขายออกบาทละ 27,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,151.56 บาท ขายออกบาทละ  28,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

13 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 13 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา  13:13 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  27,600.00 บาท ขายออกบาทละ 27,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,106.08 บาท ขายออกบาทละ  28,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 13 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา  12:19 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,550.00 บาท ขายออกบาทละ 27,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,060.60 บาท ขายออกบาทละ  28,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 13 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา  10:51 น. ราคาทองคงที่ +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,500.00 บาท ขายออกบาทละ 27,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,999.96 บาท ขายออกบาทละ  28,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 13 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09:22 น. ราคาทองคงที่ +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,450.00 บาท ขายออกบาทละ 27,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,954.48 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 12 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 15:27  น. ราคาทองคงที่ -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,350.00 บาท ขายออกบาทละ 27,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,863.52 บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

12 สิงหาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 12 สิงหาคม 2564

                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา  09:31 น. ราคาทองคงที่ +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,400.00 บาท ขายออกบาทละ 27,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,909.00 บาท ขายออกบาทละ 28,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด