กรกฎาคม 2023 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

28 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  เวลา  13:42 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  เวลา  12:23 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  เวลา  11:21  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  เวลา   09:25  น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

27 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 27 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  เวลา 10:28  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 27 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  เวลา   09:34  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

26 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 26 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  เวลา  11:35  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 26 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  เวลา  09:28 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ  32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

25 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 25 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:23 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ  32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

24 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 24 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566  เวลา 14:46 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ  32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 24 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566  เวลา 15:30 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 24 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:27 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

22 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 22 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:16 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

21 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 21 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  เวลา 16:00  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ  32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 21 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:25  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

20 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา 12:26  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา  11:13 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา 10:14  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา  09:27  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

hwww.sanook.com/money/goldrate/

19 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 14:26  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา  13:39  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 13:16   น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 12:51 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา  12:41   น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

hwww.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:27  น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08  บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

18 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 18 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  เวลา 12:58  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ  32,350.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 18 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  เวลา 10:03  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60   บาท ขายออกบาทละ  32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 18 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:28  น. ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08  บาท ขายออกบาทละ  32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา  15:27 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ  32,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

17 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา  14:20  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ  32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา  12:10 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ  32,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 17 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา  09:30 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ  32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

15 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 กรกฎาคม 2566  เวลา  09:30 น. ราคาทอคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ  32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 14 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566  เวลา  15:46 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00  บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ  32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

14 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 14 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566  เวลา   11:57  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ  32,600.00 บาท

hwww.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 14 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566  เวลา  09:26 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ  32,650.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 13 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 กรกฎาคม 2566  เวลา  16:05 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

13 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 13 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 กรกฎาคม 2566  เวลา  10:04 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 13 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:27 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

12 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  เวลา 13:00 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00  บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  เวลา 11:41 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  เวลา   11:30 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00  บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  เวลา  10:58  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00  บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 12 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  เวลา   09:29  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 11 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  เวลา  16:35  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

11 กรกฎาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 11 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  เวลา 13:42 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 11 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  เวลา  14:18 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 11 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  เวลา 10:23 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/

ราคาทองวันนี้ 11 กรกฎาคม 2566

                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  เวลา 09:29 น. ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/