พฤศจิกายน 2021 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2564

                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:28   น.  ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

29 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 6

                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 5

                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา  15:55  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96 บาท ขายออกบาทละ 29,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:51  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:43  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา  10:07  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564

                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:28  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

27 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2564

                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:12  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

26 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 10

                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา   16:30  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 9

                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา  15:44   น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 8

                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา   15:11   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 7

                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา  15:05   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 6

                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:57 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:25  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,985.36 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา  12:52  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,450.00 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,939.88 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา  10:07  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,400.00 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,894.40 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564

                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:25 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,350.00 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,833.76 บาท ขายออกบาทละ 28,950.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 5

                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:46   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,550.00 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,030.84 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

25 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา  13:54 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2564

                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09:28น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:05 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

24 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:01 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:13 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32  บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564

                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:28 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

23 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 8

                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:43 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 7

                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:03 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 6

                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:48 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 5

                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:50 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:34 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,300.00 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,788.28 บาท ขายออกบาทละ 28,900.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:15 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:42 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,300.00 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,788.28 บาท ขายออกบาทละ 28,900.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564

                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09:24 น.  ราคาทอง -400 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

22 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา  15:19  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96 บาท ขายออกบาทละ 29,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:11 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564

                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.28 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96 บาท ขายออกบาทละ 29,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

20 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2564

                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา   09:14 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96 บาท ขายออกบาทละ 29,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

19 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา   16:43  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,750.00 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,227.92 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา   16:30 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,700.00 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,182.44 บาท ขายออกบาทละ 29,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา  15:47 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท ขายออกบาทละ 29,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564

                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09:21 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,650.00 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,136.96 บาท ขายออกบาทละ 29,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

18 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 4

                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:33 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,700.00 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,182.44 บาท ขายออกบาทละ 29,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:11 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,750.00 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,227.92 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:59  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,700.00 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,182.44 บาท ขายออกบาทละ 29,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564

                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.26 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,750.00 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,227.92 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

17 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3

                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:02 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,700.00 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,182.44 บาท ขายออกบาทละ 29,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:19 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,750.00 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,227.92 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด