กุมภาพันธ์ 2022 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

28 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 7

                                                                                                                                                                                                -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 16:00 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,250.00 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,728.20 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                                               -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 15:33 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                               -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  15:06 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,250.00 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,728.20 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                              -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 14:33 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                              -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  14:28  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                              -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 14:18  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,400.00 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2565

                                                                                                                                                                                             -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09:25  น.  ราคาทอง +400 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,450.00 บาท ขายออกบาทละ 29,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,925.28 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

26 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาทองวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2565

                                                                                                                                                                                            -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  09:12  น.  ราคาทอง -250 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,050.00 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,531.12  บาท ขายออกบาทละ 29,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

25 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาทองวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                           -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  17:15  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                          -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  15:20  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                         -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  13:58  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,400.00 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                         -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  11:29 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565

                                                                                                                                                                                        -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  09:25น.  ราคาทอง -500 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,400.00 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

24 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 17

                                                                                                                                                                                       -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  17:22 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 16

                                                                                                                                                                                      -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  17:12  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 15

                                                                                                                                                                                     -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  16:58  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 14

                                                                                                                                                                                    -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  16:43  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 13

                                                                                                                                                                                   -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 15:05  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 12

                                                                                                                                                                                  -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 12:45 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด
         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 11

                                                                                                                                                                                 -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 12:33   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,550.00 บาท ขายออกบาทละ 29,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,016.24 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 10

                                                                                                                                                                                -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  11:52   น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,500.00 บาท ขายออกบาทละ 29,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,970.76 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 9

                                                                                                                                                                               -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 11:36   น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,550.00 บาท ขายออกบาทละ 29,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,016.24 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 8

                                                                                                                                                                              -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  11:18   น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 7

                                                                                                                                                                              -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  11:14   น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,500.00 บาท ขายออกบาทละ 29,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,970.76 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                             -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  11:10   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,400.00 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                             -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา   10:36 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                            -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  10:24  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                           -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10:07  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,250.00 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,728.20 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                          -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09:55  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,200.00 บาท ขายออกบาทละ 29,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,667.56 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565

                                                                                                                                                                         -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09:30 น.  ราคาทอง +350 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,150.00 บาท ขายออกบาทละ 29,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,622.08 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

23 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                        -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 16:31 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,800.00 บาท ขายออกบาทละ 28,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,288.56 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                       -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 15:45 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,850.00 บาท ขายออกบาทละ 28,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,334.04 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                      -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 15:00 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,900.00 บาท ขายออกบาทละ 29,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,379.52 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                     -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13:13 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  28,950.00 บาท ขายออกบาทละ 29,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,425.00 บาท ขายออกบาทละ 29,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                     -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา   13:03 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,000.00 บาท ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,470.48 บาท ขายออกบาทละ 29,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2565

                                                                                                                                                                    -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  09:23 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,050.00 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,531.12 บาท ขายออกบาทละ 29,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด         

22 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาทองวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 7

                                                                                                                                                                   -


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา  16:28 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,050.00 บาท ขายออกบาทละ 29,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,531.12 บาท ขายออกบาทละ 29,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด