พฤศจิกายน 2022 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

26 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2565

          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  เวลา  09:17 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

25 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 4

                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา  14:46 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,061.72  บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา  13:28  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,061.72  บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3

                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13:58  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2565

                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:26  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

24 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3

                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16:34  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 12:46  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2565

              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:28 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

23 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 4

             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา  14:40 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3

            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา   13:57 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

29,650.00                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10:59 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:27 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

22 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:25 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13:49 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เวลา  09:24 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  เวลา  09:24 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เวลา  16:54 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เวลา  09:24 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

17 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  เวลา  11:04 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  เวลา  09:24 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 15:34 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

16 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:25 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16:15 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

15 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:27  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                          

ราคาทองวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16:41  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                         

14 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 12:56  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                         

ราคาทองวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:40  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                         

ราคาทองวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:25 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                         

12 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09:18  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                         

11 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16:22  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                        

ราคาทองวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา  15:39  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                        

ราคาทองวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา  14:14  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                        

ราคาทองวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา 12:38 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                        

ราคาทองวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา  09:24 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                        

10 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ 10 พฤศจิกายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  เวลา  09:29 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด