กุมภาพันธ์ 2020 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 10


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. (ครั้งที่ 10)

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,650.00 บาท   ขายออกบาทละ 24,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ  24,211.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,250.00  บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 12


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 16.15 น. (ครั้งที่ 12)

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,750.00 บาท   ขายออกบาทละ 24,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,301.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,350.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 11


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.56 น. (ครั้งที่ 11)

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,700.00 บาท   ขายออกบาทละ 24,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,256.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,300.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 29 กุมภาพันธ์ 2563ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09:23 น. 

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 23,650.00  บาท   ขายออกบาทละ 23,750.00   บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 23,225.12 บาท   ขายออกบาทละ 24,250.00  บาท


ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 9


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:14 น. (ครั้งที่ 9) 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,600.00 บาท   ขายออกบาทละ 24,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ  24,149.88 บาท   ขายออกบาทละ 25,200.00  บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 12


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:50 น. (ครั้งที่ 12) 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 25,150.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,250.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,695.64 บาท   ขายออกบาทละ 25,750.00   บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 10


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  16:25 น. (ครั้งที่ 10) 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 25,150.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,695.64 บาท   ขายออกบาทละ 25,750.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 11


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:44  น. (ครั้งที่ 11) 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 25,200.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,741.12 บาท   ขายออกบาทละ 25,800.00  บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 8


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:30 น. (ครั้งที่ 8) 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,550.00 บาท   ขายออกบาทละ 24,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,104.40  บาท   ขายออกบาทละ 25,150.00  บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 8


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:34 น. (ครั้งที่ 8) 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 25,150.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,695.64 บาท   ขายออกบาทละ 25,750.00 บาท

ราคาทองย้อนหลัง ทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 9


ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:42 น. (ครั้งที่ 9) 

ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 25,100.00 บาท   ขายออกบาทละ 25,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง รับซื้อบาทละ 24,650.16 บาท   ขายออกบาทละ 25,700.00 บาท

28 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 20ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 17:02 น. ครั้งที่ 20

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 24,250.00  บาท   ขายออกบาทละ  24,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 23,816.36  บาท   ขายออกบาทละ 24,850.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 16ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15:32 น. ครั้งที่ 16

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 24,400.00  บาท   ขายออกบาทละ  24,500.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 23,967.96  บาท   ขายออกบาทละ 25,000.00   บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 15ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15:18 น. ครั้งที่ 15

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 24,450.00  บาท   ขายออกบาทละ  24,550.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 24,013.44  บาท   ขายออกบาทละ 25,050.00   บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 12ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 14:41 น. ครั้งที่ 12

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 24,300.00 บาท   ขายออกบาทละ  24,400.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 23,861.84 บาท   ขายออกบาทละ 24,900.00  บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 8ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 12.56 น. ครั้งที่ 8

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 24,400.00 บาท   ขายออกบาทละ 24,500.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 23,968.00บาท   ขายออกบาทละ 25,000.00 บาท

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 7ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 12.50 น. ครั้งที่ 7

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 24,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 24,550.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 24,013.00บาท   ขายออกบาทละ 25,050.00 บาท