ตุลาคม 2021 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2564

       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา  09:10  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

28 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 28 ตุลาคม 2564

      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:25 น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80 บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 27 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 15:51 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

27 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 27 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 12:48   น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 27 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09:47   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 27 ตุลาคม 2564

  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30   น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15:52  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

26 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 26 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:08   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 26 ตุลาคม 2564


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09:21   น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 25 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 6

                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15:13  น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

25 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 25 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 12:12   น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 25 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา  10:29  น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 25 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา  10:23   น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 25 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:39  น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 25 ตุลาคม 2564

                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:26  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

23 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 23 ตุลาคม 2564

                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09:33  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.32 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

22 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 22 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13:37 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 22 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา  13:23  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด         

ราคาทองวันนี้ 22 ตุลาคม 2564

                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09:24  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

21 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 21 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13:34  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 21 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา  12:59  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 21 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10:08  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 21 ตุลาคม 2564

                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09:25 น.  ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

20 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 20 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา   12:53 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,000.00 บาท ขายออกบาทละ 28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 20 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 11:53 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 20 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา  09:50 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,000.00 บาท ขายออกบาทละ 28,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,500.24 บาท ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 20 ตุลาคม 2564

                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:26 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

19 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 19 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10:39 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 19 ตุลาคม 2564

                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:22 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,900.00 บาท ขายออกบาทละ 28,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 18 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:54 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,850.00 บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 18 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13:12 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,900.00 บาท ขายออกบาทละ 28,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ 28,500.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

18 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 18 ตุลาคม 2564

                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09:23 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

16 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 16 ตุลาคม 2564

                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09:11 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,950.00 บาท ขายออกบาทละ 28,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,439.60 บาท ขายออกบาทละ 28,550.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

15 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15:25 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15:07  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา  14:33  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 14 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14  ตุลาคม 2564 เวลา  17:06  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13:33  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 15 ตุลาคม 2564

                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09:26 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ 28,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

14 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 14 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15:33 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,100.00 บาท ขายออกบาทละ 28,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,591.20 บาท ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองวันนี้ 14 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา  11:56  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,050.00 บาท ขายออกบาทละ 28,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,545.72 บาท ขายออกบาทละ 28,650.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองย้อนหลัง 12 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา  16:14  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองย้อนหลัง 12 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                               


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา  15:42 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00  บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองย้อนหลัง 12 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                               


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14:15 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองย้อนหลัง 12 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                              


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา  12:09 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,850.00 บาท ขายออกบาทละ 27,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,348.64 บาท ขายออกบาทละ 28,450.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองย้อนหลัง 13 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                             


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา    17:12 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,800.00 บาท ขายออกบาทละ 27,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,303.16 บาท ขายออกบาทละ 28,400.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองย้อนหลัง 13 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                             


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา  15:13  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,750.00 บาท ขายออกบาทละ 27,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,257.68 บาท ขายออกบาทละ 28,350.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด        

ราคาทองย้อนหลัง 13 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                            


ราคาทองย้อนหลัง วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา    09:58 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 27,700.00 บาท ขายออกบาทละ 27,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,197.04 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท


เช็คราคาทองล่าสุด