กันยายน 2022 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 16:13 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 กันยายน 2565  เวลา  13:57 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 12:34 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00  บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 09:50 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 30 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 09:28 น.  ราคาทอง +100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2565 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กันยายน 2565  เวลา  17:08  น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

29 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กันยายน 2565  เวลา   13:00 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กันยายน 2565  เวลา 12:41 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กันยายน 2565  เวลา  12:12 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กันยายน 2565  เวลา 09:46 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 29 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กันยายน 2565  เวลา 14:07 น.  ราคาทอง +350 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

28 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กันยายน 2565  เวลา 14:07 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 28 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กันยายน 2565  เวลา 09:21 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,250.00 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,728.20 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

27 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 27 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 14:06 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 27 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 09:27 น.  ราคาทอง -100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,250.00 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,728.20 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 26 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 กันยายน 2565  เวลา 14:31 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

26 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 26 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 กันยายน 2565  เวลา  09:25 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68  บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

24 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 23 กันยายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 กันยายน 2565  เวลา  16:54 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 23 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 กันยายน 2565  เวลา   15:12 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,400.00 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 24 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 กันยายน 2565  เวลา   09:24 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

23 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 23 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 กันยายน 2565  เวลา   09:28 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,450.00 บาท ขายออกบาทละ 29,550.00บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,925.28 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 21 กันยายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กันยายน 2565  เวลา   13:25  น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 21 กันยายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กันยายน 2565  เวลา   13:15  น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,250.00 บาท ขายออกบาทละ 29,350.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,728.20 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 22 กันยายน 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 15:50 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,400.00 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 22 กันยายน 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 15:22 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,450.00 บาท ขายออกบาทละ 29,550.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,925.28 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 22 กันยายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 15:12  น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,400.00 บาท ขายออกบาทละ 29,500.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 22 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 14:47  น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

22 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 22 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา   09:25  น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,300.00 บาท ขายออกบาทละ 29,400.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,773.68 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

21 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 21 กันยายน 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กันยายน 2565  เวลา   12:13 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,200.00 บาท ขายออกบาทละ 29,300.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,667.56 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 21 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กันยายน 2565  เวลา   10:31 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,150.00 บาท ขายออกบาทละ 29,250.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,622.08 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                    

ราคาทองวันนี้ 21 กันยายน 2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กันยายน 2565  เวลา   09:26 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,200.00 บาท ขายออกบาทละ 29,300.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,667.56 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด