มิถุนายน 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

28 มิถุนายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 28 มิถุนายน 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง  28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.28 น. (ครั้งที่ 1) 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,550.00บาท   ขายออกบาทละ 20,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,177.96 บาท  ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

27 มิถุนายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 27 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 27 มิถุนายน 62 เวลา 13.55 น.  (ครั้งที่ 2) 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,350.00  บาท  ขายออกบาทละ 20,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,980.88  บาท  ขายออกบาทละ 20,950.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 27 มิถุนายน 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง  27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.27 น. (ครั้งที่ 1) 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,400.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,026.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,000.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

26 มิถุนายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 4ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 มิถุนายน 62 เวลา 16.10 น. (ครั้งที่ 4) 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,400.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,026.00 บาท  ขายออกบาทละ 21,000.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 3ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 มิถุนายน 62  เวลา 09.44 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ รับซื้อบาทละ 20,500.00 บาท ขายออกบาทละ 20,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ รับซื้อบาทละ 20,132.48 บาท ขายออกบาทละ 21,100.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 มิถุนายน 62  เวลา 09.44 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ รับซื้อบาทละ 20,500.00 บาท ขายออกบาทละ 20,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ รับซื้อบาทละ 20,132.48 บาท ขายออกบาทละ 21,100.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 26 มิถุนายน 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 26 มิถุนายน 62  เวลา 09.28 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,550.00 บาท ขายออกบาทละ 20,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,117.96 บาท ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

25 มิถุนายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 มิถุนายน 62 ครั้ง 6ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 มิถุนายน 62 เวลา 13.10 น. (ครั้งที่ 6) 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,600.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,223.44 บาท ขายออกบาทละ 21,200.00 บาท
เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 มิถุนายน 62 ครั้ง 5ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 มิถุนายน 62 เวลา 12.35 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,550.00 บาท ขายออกบาทละ 20,650.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,177.96 บาท ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 มิถุนายน 62 ครั้ง 4ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 มิถุนายน 62  เวลา  12:07 น. (ครั้งที่ 4)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,600.00 บาท ขายออกบาทละ 20,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,223.44 บาท ขายออกบาทละ 21,200.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 มิถุนายน 62 ครั้ง 3ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 มิถุนายน 62  เวลา 11.05 น. (ครั้งที่ 3)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,650.00 บาท ขายออกบาทละ 20,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,284.00 บาท ขายออกบาทละ 21,250.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 มิถุนายน 62 ครั้ง 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 มิถุนายน 62   เวลา 10.19 น. ครั้งที่ 2 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,600.00 บาท ขายออกบาทละ 20,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,223.00 บาท ขายออกบาทละ 21,200.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 25 มิถุนายน 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 25 มิถุนายน 62  เวลา 09.06 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,550.00 บาท ขายออกบาทละ 20,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 20,117.96 บาท ขายออกบาทละ 21,150.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

24 มิถุนายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 24 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 3ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 มิถุนายน 62  เวลา 13.06 น. (ครั้งที่ 3)

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,350.00 บาท ขายออกบาทละ 20,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,981.00 บาท ขายออกบาทละ 20,950.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 24 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 มิถุนายน 62  เวลา 11.02 น. (ครั้งที่ 2)

าคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,935.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,900.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,300.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,400.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 24 มิถุนายน 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 24 มิถุนายน 62  เวลา 09.25 น. (ครั้งที่ 1)

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,981.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,950.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,350.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,450.00 บาท


เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 22 มิถุนายน 62ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 22 มิถุนายน 62  เวลา 09.20 น.

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,889.92  บาท  ขายออกบาทละ 20,850.00  บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,250.00   ขายออกบาทละ 20,350.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

21 มิถุนายน 2562

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 7ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 21 มิถุนายน 62  เวลา 15.15 น. (ครั้งที่ 7)

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,783.80 บาท  ขายออกบาทละ 20,750.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,150.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,250.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 6ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 21 มิถุนายน 62 เวลา 14.52 น. (ครั้งที่ 6) 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,738.32 บาท  ขายออกบาทละ 20,700.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,100.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,200.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 5ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 21 มิถุนายน 62  เวลา 14.48 น. (ครั้งที่ 5) 

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,783.80 บาท  ขายออกบาทละ 20,750.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,150.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,250.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 4ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 21 มิถุนายน 62  เวลา 13.46 น. (ครั้งที่ 4)

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,829.28 บาท ขายออกบาทละ 20,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,200.00 บาท ขายออกบาทละ 20,300.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 3ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 21 มิถุนายน 62 เวลา 13.08 น. (ครั้งที่ 3)

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,889.92 บาท   ขายออกบาทละ 20,850.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 20,250.00 บาท    ขายออกบาทละ 20,350.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้ ทอง 21 มิถุนายน 62 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองไทย  ราคาทอง 21 มิถุนายน 62 เวลา 12.59 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 19,935.40 บาท  ขายออกบาทละ 20,900.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,300.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,400.00 บาท

เช็คราคาทองย้อนหลัง