มีนาคม 2023 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10:59 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10:08  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00  บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09:28 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

30 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 30 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา  13:32 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ 32,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 30 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09:26  น.  ราคาทอง คงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,700.00 บาท ขายออกบาทละ  31,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,123.48 บาท ขายออกบาทละ 32,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

29 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 29 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา  14:54  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,700.00 บาท ขายออกบาทละ  31,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,123.48 บาท ขายออกบาทละ 32,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 29 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14:10 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ 32,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 29 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09:26  น.  ราคาทอง +200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา  16:11   น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,600.00 บาท ขายออกบาทละ  31,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,032.52 บาท ขายออกบาทละ 32,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

28 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14:12  น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,650.00  บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,078.00  บาท ขายออกบาทละ 32,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12:43  น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,700.00 บาท ขายออกบาทละ  31,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,123.48 บาท ขายออกบาทละ 32,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10:13 น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ 32,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09:25 น.  ราคาทองลดลง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,800.00  บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 27 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา  16:37  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 27 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 16:25  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

27 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 27 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09:27 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

25 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 25 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา  09:13 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 24 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา   17:10 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 24 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา  16:23 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 24 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:40 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

24 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 24 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา  13:55 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 24 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา   09:27 น.  ราคาทอง +200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

23 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 23 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา  10:54 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60 บาท ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 23 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09:27 น.  ราคาทอง +200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,750.00 บาท ขายออกบาทละ  31,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,184.12 บาท ขายออกบาทละ 32,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

22 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13:42 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,550.00  บาท ขายออกบาทละ  31,650.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,987.04 บาท ขายออกบาทละ 32,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา  11:07 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,500.00 บาท ขายออกบาทละ  31,600.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,926.40 บาท ขายออกบาทละ 32,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา  10:37 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,550.00  บาท ขายออกบาทละ  31,650.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  30,987.04 บาท ขายออกบาทละ 32,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา  10:19 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,600.00 บาท ขายออกบาทละ  31,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,032.52 บาท ขายออกบาทละ 32,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2566

                                                                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา  09:28 น.  ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,650.00 บาท ขายออกบาทละ  31,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,078.00 บาท ขายออกบาทละ 32,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 7

                                                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:06 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

21 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15:08 น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,800.00 บาท ขายออกบาทละ  31,900.00  บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,229.60  บาท ขายออกบาทละ 32,400.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา  13:35 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56  บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา   11:13 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา  10:00 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                           

ราคาทองวันนี้ 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา  09:52 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,850.00  บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด