พฤษภาคม 2023 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  เวลา  11:42  น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,100.00 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 31 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  เวลา  09:25 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา  17:04 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00  บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

30 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา 15:41 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา 15:00 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา  12:16  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา   10:40  น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 30 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา   09:26 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท ขายออกบาทละ  31,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,275.08 บาท ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา 15:09  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

29 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา  09:56  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา  09:25 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

27 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 พฤษภาคม 2566  เวลา  09:21 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

26 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 12:39  น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 26 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:26  น. ราคาทอง -150 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 16:53  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

25 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:28  น. ราคาทอง -100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,100.00 บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

24 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 11:11 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,200.00 บาท ขายออกบาทละ  32,300.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,623.76 บาท ขายออกบาทละ 32,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 10:20 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,150.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,578.28 บาท ขายออกบาทละ 32,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 24 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:19  น. ราคาทอง +150 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,200.00 บาท ขายออกบาทละ  32,300.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,623.76 บาท ขายออกบาทละ 32,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 23 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 14:15  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

23 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 23 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 12:54 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,100.00  บาท ขายออกบาทละ  32,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 23 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:24 น. ราคาทอง -100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,472.16 บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

22 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 22 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  เวลา  10:55 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,150.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,578.28 บาท ขายออกบาทละ 32,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 22 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:27 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,100.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

20 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 20 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:18  น. ราคาทอง +150 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,100.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,517.64 บาท ขายออกบาทละ 32,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

19 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา  10:50 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,950.00 บาท ขายออกบาทละ  32,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,381.20  บาท ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 19 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา09:21  น. ราคาทอง -150 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  31,900.00 บาท ขายออกบาทละ  32,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,320.56 บาท ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา 16:16  น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,472.16  บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

18 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา 15:04 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,000.00 บาท ขายออกบาทละ  32,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,426.68 บาท ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

ราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:26  น. ราคาทอง -100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,050.00 บาท ขายออกบาทละ  32,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,472.16  บาท ขายออกบาทละ 32,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                                            

17 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้ 17 พฤษภาคม 2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:21 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  32,150.00 บาท ขายออกบาทละ  32,250.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,578.28 บาท ขายออกบาทละ 32,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด