มกราคม 2019 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 30 มกราคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.23 น. ราคาทองคงที่


ราคาทองคำแท่ง   รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท


29 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 29 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.21 น. (ครั้งที่ 2)  +50 บาท

 
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 29 มกราคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่ 29 มกราคม 62 เวลา 09.19 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท       ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ       รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท       ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

28 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 28 มกราคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 62 เวลา 09.19 น. (ครั้งที่ 1)


ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,300.00 บาท       ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ       รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท       ขายออกบาทละ 19,900.00 บาท

25 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 25 มกราคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.28 น. (ครั้งที่ 1)


ราคาทองคำแท่ง      รับซื้อบาทละ 19,150.00 บาท       ขายออกบาทละ 19,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ       รับซื้อบาทละ 18,798.00 บาท       ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท

18 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 17 มกราคม 2562


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 9.27 น.


ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,300.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 18,950.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,900.00 บาท

16 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 16 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.38 น. (ครั้งที่ 2)


ราคาทองคำแท่ง     รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,056.00 บาท    ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 16 มกราคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคาร 16 มกราคม 2562 เวลา 09:27 น. 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

15 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 15 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคาร 15 มกราคม 2562 เวลา 12:27 น. (ครั้งที่ 2)


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,056.12 บาท ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 15 มกราคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคาร 15 มกราคม 2562 เวลา 09.27 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

14 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 14 มกราคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.27 น.

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท   ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

11 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 11 มกราคม 2562


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.24 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

10 มกราคม 2562

ราคาทอง ครั้งที่ 2 ราคาทองวันนี้ 10 มกราคม 2562


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.38 น. ครั้งที่ 2 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,500.00 บาท ขายออกบาทละ 19,600.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,147.00 บาท ขายออกบาทละ 20,100.00 บาท

ราคาทอง ครั้งที่ 1 ราคาทองวันนี้ 10 มกราคม 2562


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.26 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

9 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 9 มกราคม 2562


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ  ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.22 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 19,056.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

8 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 8 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 12.38 น. (ครั้งที่ 2)

ราคาทองคำแท่ง     รับซื้อบาทละ 19,400.00 บาท    ขายออกบาทละ 19,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ    รับซื้อบาทละ 19,056.00 บาท    ขายออกบาทละ 20,000.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 8 มกราคม 2562ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.27 น. 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

7 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 7 มกราคม 2562
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.31 น. 
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,450.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ   รับซื้อบาทละ 19,102.00 บาท        ขายออกบาทละ 20,050.00 บาท

2 มกราคม 2562

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 21 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2
ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 10.35 น. (ครั้งที่ 2)
ราคาทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 19,600.00 บาท  ขายออกบาทละ 19,700.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 19,253.00 บาท  ขายออกบาทละ 20,200.00 บาท

ราคาทอง ราคาทองวันนี้ 2 มกราคม 2562


ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 09.38 น. (ครั้งที่ 1)
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,550.00 บาท   ขายออกบาทละ 19,650.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ  รับซื้อบาทละ 19,193.00 บาท ขายออกบาทละ 20,150.00 บาท