มกราคม 2024 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 31 มกราคม 2567 ครั้งที่ 3

    


าคาทองวันนี้  วันที่ 30 มกราคม 2567  เวลา  14:38 น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,100.00 าท ขายออกบาทละ  34,200.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,488.44 บาท ขายออกบาทละ 34,700.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 31 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2

     


าคาทองวันนี้  วันที่ 30 มกราคม 2567  เวลา  12:03 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00 าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 31 มกราคม 2567

    


าคาทองวันนี้  วันที่ 30 มกราคม 2567  เวลา 09:02 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

30 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 30 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2

    

าคาทองวันนี้  วันที่ 30 มกราคม 2567  เวลา 15:22   น. ราคาทอง +50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 30 มกราคม 2567

   


าคาทองวันนี้  วันที่ 30 มกราคม 2567  เวลา 09:06  น. ราคาทอง -100  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,950.00 าท ขายออกบาทละ  34,050.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,336.84 บาท ขายออกบาทละ 34,550.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

29 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 29 มกราคม 2567 ครั้งที่ 3

   


าคาทองวันนี้  วันที่ 29 มกราคม 2567  เวลา 11:05  น. ราคาทอง +50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00 าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 29 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2

  


าคาทองวันนี้  วันที่ 29 มกราคม 2567  เวลา 09:50  น. ราคาทอง +50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 29 มกราคม 2567

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 29 มกราคม 2567  เวลา 09:04  น. ราคาทอง -50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,950.00 าท ขายออกบาทละ  34,050.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,336.84 บาท ขายออกบาทละ 34,550.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

26 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 26 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 26 มกราคม 2567  เวลา 16:05 น. ราคาทอง -50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 26 มกราคม 2567

าคาทองวันนี้  วันที่ 26 มกราคม 2567  เวลา 09:03 น. ราคาทอง +50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00  าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

25 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 25 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2


าคาทองวันนี้  วันที่ 25 มกราคม 2567  เวลา 14:11 น. ราคาทอง -50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 25 มกราคม 2567

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 25 มกราคม 2567  เวลา 09:06 น. ราคาทอง -150  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00 าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

24 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 24 มกราคม 2567 ครั้งที่ 3

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 24 มกราคม 2567  เวลา 13:36 น. ราคาทอง +50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,200.00 าท ขายออกบาทละ  34,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,579.40 บาท ขายออกบาทละ 34,800.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 24 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2

าคาทองวันนี้  วันที่ 24 มกราคม 2567  เวลา 12:39 น. ราคาทอง -50  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,150.00 าท ขายออกบาทละ  34,250.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,533.92 บาท ขายออกบาทละ 34,750.00 บาท
www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 24 มกราคม 2567

าคาทองวันนี้  วันที่ 24 มกราคม 2567  เวลา 09:08 น. ราคาทอง +100  บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,200.00 าท ขายออกบาทละ  34,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,579.40 บาท ขายออกบาทละ 34,800.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

23 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 23 มกราคม 2567 ครั้งที่ 5


าคาทองวันนี้  วันที่ 23 มกราคม 2567  เวลา 16:00  น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,100.00 าท ขายออกบาทละ  34,200.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,488.44 บาท ขายออกบาทละ 34,700.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 23 มกราคม 2567 ครั้งที่ 4

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 23 มกราคม 2567  เวลา  14:25 น. ราคาทอง -50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00 าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 23 มกราคม 2567 ครั้งที่ 3

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 23 มกราคม 2567  เวลา  14:10  น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,100.00 าท ขายออกบาทละ  34,200.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,488.44 บาท ขายออกบาทละ 34,700.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 23 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2

าคาทองวันนี้  วันที่ 23 มกราคม 2567  เวลา   10:44  น. ราคาทอง +50 บาท 


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,050.00 าท ขายออกบาทละ  34,150.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,442.96 บาท ขายออกบาทละ 34,650.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 23 มกราคม 2567

าคาทองวันนี้  วันที่ 23 มกราคม 2567  เวลา  09:02  น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

22 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 22 มกราคม 2567


าคาทองวันนี้  วันที่ 22 มกราคม 2567  เวลา  09:02  น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 20 มกราคม 2567

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 20 มกราคม 2567  เวลา 09:03  น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

19 มกราคม 2567

ราคาทองวันนี้ 19 มกราคม 2567 ครั้งที่ 5


าคาทองวันนี้  วันที่ 19 มกราคม 2567  เวลา 15:52  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  34,000.00 าท ขายออกบาทละ  34,100.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,382.32 บาท ขายออกบาทละ 34,600.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 19 มกราคม 2567 ครั้งที่ 4

 


าคาทองวันนี้  วันที่ 19 มกราคม 2567  เวลา 13:34  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,950.00 าท ขายออกบาทละ  34,050.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,336.84 บาท ขายออกบาทละ 34,550.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 19 มกราคม 2567 ครั้งที่ 3

าคาทองวันนี้  วันที่ 19 มกราคม 2567  เวลา 11:06  น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,900.00 าท ขายออกบาทละ  34,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,291.36 บาท ขายออกบาทละ 34,500.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 19 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2


าคาทองวันนี้  วันที่ 19 มกราคม 2567  เวลา   12:35 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,800.00 าท ขายออกบาทละ  33,900.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,185.24 บาท ขายออกบาทละ 34,400.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/ 

ราคาทองวันนี้ 19 มกราคม 2567

   


าคาทองวันนี้  วันที่ 19 มกราคม 2567  เวลา 09:00 น. ราคาทอง -150  บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  33,750.00 าท ขายออกบาทละ  33,850.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  33,139.76 บาท ขายออกบาทละ 34,350.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate/