มิถุนายน 2024 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

28 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 12:51 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,450.00 บาท ขายออกบาทละ 40,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,719.20 บาท ขายออกบาทละ  41,050.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrateราคาทองวันนี้ 28 มิถุนายน 2567


าคาทองวันนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00  น. ราคาทอง +150 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,400.00 บาท ขายออกบาทละ 40,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,673.72 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate

27 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 27 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 16:11  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,250.00 บาท ขายออกบาทละ 40,350.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,522.12 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 27 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา  15:16  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,200.00 บาท ขายออกบาทละ 40,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,476.64 บาท ขายออกบาทละ  40,800.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 27 มิถุนายน 2567

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09:02  น. ราคาทอง -150 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,150.00 บาท ขายออกบาทละ 40,250.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,431.16 บาท ขายออกบาทละ  40,750.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 6

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา  16:23 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,300.00 บาท ขายออกบาทละ 40,400.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,567.60 บาท ขายออกบาทละ  40,900.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate

26 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 5

 

าคาทองวันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา  13:37  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,250.00 บาท ขายออกบาทละ 40,350.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,522.12 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาทwww.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 4


าคาทองวันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา    13:12 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,200.00 บาท ขายออกบาทละ 40,300.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,476.64 บาท ขายออกบาทละ  40,800.00 บาท


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3

            


าคาทองวันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา  11:35 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,250.00 บาท ขายออกบาทละ 40,350.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,522.12 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

           


าคาทองวันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา   09:16 น. ราคาทอง -150 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,250.00 บาท ขายออกบาทละ 40,350.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,522.12 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาท

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 26 มิถุนายน 2567

          


าคาทองวันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา   09:16 น. ราคาทอง -150 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,250.00 บาท ขายออกบาทละ 40,350.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,522.12 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

25 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 5

         


าคาทองวันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา  17:10  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,400.00 บาท ขายออกบาทละ 40,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,673.72 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 4

         


าคาทองวันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16:21 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,350.00 บาท ขายออกบาทละ 40,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,628.24 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3

         


าคาทองวันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16:08  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,300.00 บาท ขายออกบาทละ 40,400.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,567.60 บาท ขายออกบาทละ  40,900.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

        


าคาทองวันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09:25  น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,250.00 บาท ขายออกบาทละ 40,350.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,522.12 บาท ขายออกบาทละ  40,850.00  บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 25 มิถุนายน 2567

       


าคาทองวันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09:05 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,300.00 บาท ขายออกบาทละ 40,400.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,567.60 บาท ขายออกบาทละ  40,900.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate24 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 4

      


าคาทองวันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 16:41 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,350.00 บาท ขายออกบาทละ 40,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,628.24 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3

     


าคาทองวันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา  14:34  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,400.00 บาท ขายออกบาทละ 40,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,673.72 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

     


าคาทองวันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา  13:05  น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,350.00 บาท ขายออกบาทละ 40,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,628.24 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 6

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา  16:34  น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ 40,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 5

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา  15:27  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,900.00 บาท ขายออกบาทละ 41,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,158.84 บาท ขายออกบาทละ  41,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 4

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 14:53 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ 40,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา13:55 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,800.00 บาท ขายออกบาทละ 40,900.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,067.88 บาท ขายออกบาทละ  41,400.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา  13:25 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,850.00 บาท ขายออกบาทละ 40,950.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,113.36 บาท ขายออกบาทละ  41,450.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2567

     


าคาทองวันนี้ วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09:02 น. ราคาทอง -450 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,400.00 บาท ขายออกบาทละ 40,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,673.72 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 24 มิถุนายน 2567

    


าคาทองวันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09:02 น. ราคาทอง คงที่


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ   40,400.00 บาท ขายออกบาทละ 40,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,673.72 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate21 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 21 มิถุนายน 2567

   


าคาทองวันนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา  09:12  น. ราคาทอง +400 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,900.00 บาท ขายออกบาทละ 41,000.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,158.84 บาท ขายออกบาทละ  41,500.00 บาท 

www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 4

  

าคาทองวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา   15:06 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,500.00 บาท ขายออกบาทละ 40,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,764.68 บาท ขายออกบาทละ  41,100.00 บาท www.sanook.com/money/goldrate


ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา   13:08 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,550.00 บาท ขายออกบาทละ 40,650.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,825.32 บาท ขายออกบาทละ  41,150.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

  


าคาทองวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา  11:42  น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,500.00 บาท ขายออกบาทละ 40,600.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,764.68 บาท ขายออกบาทละ  41,100.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate


20 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 2567

 

าคาทองวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา  09:02 น. ราคาทอง +100 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,450.00 บาท ขายออกบาทละ 40,550.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,719.20 บาท ขายออกบาทละ  41,050.00 บาท www.sanook.com/money/goldrate19 มิถุนายน 2567

ราคาทองวันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3


าคาทองวันนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา  16:18 น. ราคาทอง -50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,350.00 บาท ขายออกบาทละ 40,450.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,628.24 บาท ขายออกบาทละ  40,950.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate

ราคาทองวันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2

 


าคาทองวันนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา  15:16 น. ราคาทอง +50 บาท


ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  40,400.00 บาท ขายออกบาทละ 40,500.00 บาท


ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,673.72 บาท ขายออกบาทละ  41,000.00 บาท 


www.sanook.com/money/goldrate