กรกฎาคม 2022 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

30 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 30 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 30 กรกฎาคม 2565  เวลา 09:38 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,200.00 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,652.96 บาท ขายออกบาทละ 30,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                   

29 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 29 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กรกฎาคม 2565  เวลา 14:33 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,100.00 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,562.00 บาท ขายออกบาทละ 30,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                   

ราคาทองวันนี้ 29 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กรกฎาคม 2565  เวลา  10:16 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,150.00 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,607.48 บาท ขายออกบาทละ 30,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                  

ราคาทองวันนี้ 29 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 กรกฎาคม 2565  เวลา 09:29 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,100.00 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,562.00 บาท ขายออกบาทละ 30,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                  

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 6

                                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  เวลา  15:54  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,050.00 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,516.52 บาท ขายออกบาทละ 30,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  เวลา 15:14 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,100.00 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,562.00 บาท ขายออกบาทละ 30,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                 

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  เวลา 15:01 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,050.00 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,516.52 บาท ขายออกบาทละ 30,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

28 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  เวลา  12:01 น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,000.00 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,455.88 บาท ขายออกบาทละ 30,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  เวลา 09:55 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,050.00 บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,516.52 บาท ขายออกบาทละ 30,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  เวลา 09:33 น.  ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  30,000.00 บาท ขายออกบาทละ 30,100.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,455.88 บาท ขายออกบาทละ 30,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

27 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 15:22 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 09:46  น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:21  น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

26 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 26 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา   09:27   น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 25 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา   17:06   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,950.00 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,410.40 บาท ขายออกบาทละ 30,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

25 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 25 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา   10:23    น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,900.00 บาท ขายออกบาทละ 30,000.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,364.92 บาท ขายออกบาทละ 30,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 25 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:27    น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

23 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 23 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:19   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,850.00 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,319.44 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

22 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 22 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา   09:24   น.  ราคาทอง +350 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,800.00 บาท ขายออกบาทละ 29,900.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,258.80 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

21 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 21 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:26   น.  ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,550.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  28,925.28 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  เวลา  16:38   น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

20 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 20 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:26    น.  ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,600.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72  บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

19 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:29  น.  ราคาทอง -100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

18 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 18 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เวลา  16:38 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,750.00 บาท ขายออกบาทละ 29,850.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,213.32 บาท ขายออกบาทละ 30,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 18 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เวลา  15:25 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,700.00 บาท ขายออกบาทละ 29,800.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,167.84 บาท ขายออกบาทละ 30,300.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 18 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เวลา  10:08 น.  ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 18 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:24 น.  ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

16 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 16 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:25 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

15 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 5

                                                                                                                                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 กรกฎาคม 2565  เวลา   15:27 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,550.00 บาท ขายออกบาทละ 29,650.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,016.24  บาท ขายออกบาทละ 30,150.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 กรกฎาคม 2565  เวลา   13:30 น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 กรกฎาคม 2565  เวลา   11:14 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 กรกฎาคม 2565  เวลา 10:34  น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 15 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:24 น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

14 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 14 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 4

                                                                                                                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 กรกฎาคม 2565  เวลา  15:05  น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 14 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3

                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 กรกฎาคม 2565  เวลา  14:17   น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 14 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 กรกฎาคม 2565  เวลา 14:07    น.  ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

ราคาทองวันนี้ 14 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 14 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:23   น.  ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,650.00 บาท ขายออกบาทละ 29,750.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,122.36 บาท ขายออกบาทละ 30,250.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด                

13 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 13 กรกฎาคม 2565

                                                                                                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 กรกฎาคม 2565  เวลา   09:27   น.  ราคาทอง -200 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  29,600.00 บาท ขายออกบาทละ 29,700.00 บาท
 
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ  29,061.72 บาท ขายออกบาทละ 30,200.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด