มีนาคม 2021 - ราคาทองวันนี้ ทองล่าสุด

Latest

ข่าววันนี้ ราคาทอง ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองคำวันนี้ ราคาทองย้อนหลัง อัพเดตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

31 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 5

                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16:35 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  24,900.00 บาท ขายออกบาทละ 25,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,453.08 บาท ขายออกบาทละ 25,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14:06 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  24,950.00 บาท ขายออกบาทละ 25,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,498.56 บาท ขายออกบาทละ 25,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:42น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,000.00 บาท ขายออกบาทละ 25,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,544.04 บาท ขายออกบาทละ 25,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12:55 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  24,950.00 บาท ขายออกบาทละ 25,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,498.56 บาท ขายออกบาทละ 25,550.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 31 มีนาคม 2564

                                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09:22 น. ราคาทอง -150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  24,900.00 บาท ขายออกบาทละ 25,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,453.08 บาท ขายออกบาทละ 25,500.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

30 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา  14:42 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,050.00 บาท ขายออกบาทละ 25,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,604.68 บาท ขายออกบาทละ 25,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา  14:29 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,100.00 บาท ขายออกบาทละ 25,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,650.16 บาท ขายออกบาทละ 25,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา  10:05 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,150.00 บาท ขายออกบาทละ 25,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,695.64 บาท ขายออกบาทละ 25,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 29 มีนาคม 2564

                                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา  09:29 น. ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,200.00 บาท ขายออกบาทละ 25,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,741.12 บาท ขายออกบาทละ 25,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

29 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                                           

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา  14:00  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,400.00 บาท ขายออกบาทละ 25,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,938.20 บาท ขายออกบาทละ 26,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                          

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 11:11 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,450.00 บาท ขายออกบาทละ 25,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,998.84 บาท ขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                         

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา  10:02 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,500.00 บาท ขายออกบาทละ 25,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,044.32 บาท ขายออกบาทละ 26,100.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 28 มีนาคม 2564

                                                                        

ราคาทองวันนี้  วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09:29 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,450.00 บาท ขายออกบาทละ 25,550.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,998.84 บาท ขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

27 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 27 มีนาคม 2564

                                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09:23 น. ราคาทอง +100 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,450.00 บาท ขายออกบาทละ 25,550.00  บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,998.84 บาท ขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

26 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 26 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15:04 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,350.00 บาท ขายออกบาทละ 25,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,892.72 บาท ขายออกบาทละ 25,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 26 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09:53  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,400.00 บาท ขายออกบาทละ 25,500.00บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,938.20 บาท ขายออกบาทละ 26,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 26 มีนาคม 2564

                                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09:32  น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,450.00 บาท ขายออกบาทละ 25,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,998.84 บาท ขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

25 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 25 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10:14 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,450.00 บาท ขายออกบาทละ 25,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,998.84 บาท ขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 25 มีนาคม 2564

                                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:33 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,400.00 บาท ขายออกบาทละ 25,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,938.20 บาท ขายออกบาทละ 26,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

24 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 24 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09:39  น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,350.00 บาท ขายออกบาทละ 25,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,892.72 บาท ขายออกบาทละ 25,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 24 มีนาคม 2564

                                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09:28  น. ราคาทอง -100 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,300.00 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,847.24 บาท ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

23 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 23 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา   09:58  น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,350.00 บาท ขายออกบาทละ 25,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,892.72 บาท ขายออกบาทละ 25,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 23 มีนาคม 2564

                                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา   09:26  น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,300.00 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,847.24 บาท ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

22 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา   13:19 น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,250.00 บาท ขายออกบาทละ 25,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,801.76 บาท ขายออกบาทละ 25,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา    13:04  น. ราคาทอง -50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,300.00 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,847.24 บาท ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา    10:19 น. ราคาทอง +50 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,350.00 บาท ขายออกบาทละ 25,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,892.72 บาท ขายออกบาทละ 25,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 22 มีนาคม 2564

                                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา   09:25 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,300.00 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,847.24 บาท ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

20 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 20 มีนาคม 2564

                                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา   09:22 น. ราคาทองคงที่

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,300.00 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,847.24 บาท ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

19 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 19 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา  13:26 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,300.00 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,847.24 บาท ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 19 มีนาคม 2564

                                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09:32 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,250.00 บาท ขายออกบาทละ 25,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,801.76 บาท ขายออกบาทละ 25,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

18 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 18 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14:32 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,300.00 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,847.24 บาท ขายออกบาทละ 25,900.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                      


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14:27 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,350.00 บาท ขายออกบาทละ 25,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,892.72 บาท ขายออกบาทละ 25,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                     


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:40 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,400.00 บาท ขายออกบาทละ 25,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,938.20 บาท ขายออกบาทละ 26,000.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 18 มีนาคม 2564

                                                    


ราคาทองวันนี้  วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น. ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,350.00 บาท ขายออกบาทละ 25,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,892.72 บาท ขายออกบาทละ 25,950.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

17 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 17 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4

                                                   


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15:25 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,200.00 บาท ขายออกบาทละ 25,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,741.12 บาท ขายออกบาทละ 25,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                  


ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 12:08 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,250.00 บาท ขายออกบาทละ 25,350.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,801.76 บาท ขายออกบาทละ 25,850.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:23 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,200.00 บาท ขายออกบาทละ 25,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,741.12 บาท ขายออกบาทละ 25,800.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 17 มีนาคม 2564

                                                 

ราคาทองวันนี้  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,150.00 บาท ขายออกบาทละ 25,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,695.64 บาท ขายออกบาทละ 25,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

16 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 16 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                                

ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14:04 น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,100.00 บาท ขายออกบาทละ 25,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,650.16 บาท ขายออกบาทละ 25,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 16 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                                 


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 12:59 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,150.00 บาท ขายออกบาทละ 25,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,695.64 บาท ขายออกบาทละ 25,750.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 16 มีนาคม 2564

                                                


ราคาทองวันนี้  วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,100.00 บาท ขายออกบาทละ 25,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,650.16 บาท ขายออกบาทละ 25,700.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

15 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 15 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                               


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15:57  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,050.00 บาท ขายออกบาทละ 25,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,604.68 บาท ขายออกบาทละ 25,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 15 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                              


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14:56  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,000.00 บาท ขายออกบาทละ 25,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,544.04 บาท ขายออกบาทละ 25,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 15 มีนาคม 2564

                                             


ราคาทองวันนี้  วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09:27   น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,050.00 บาท ขายออกบาทละ 25,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,604.68 บาท ขายออกบาทละ 25,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

13 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 13 มีนาคม 2564

                                            


ราคาทองวันนี้  วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09:22  น. ราคาทอง +250 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,000.00 บาท ขายออกบาทละ 25,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,544.04 บาท ขายออกบาทละ 25,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

12 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 12 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3

                                           


ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15:08  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  24,750.00 บาท ขายออกบาทละ 24,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,301.48 บาท ขายออกบาทละ 25,350.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 12 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                          


ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:47  น. ราคาทอง -50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  24,800.00 บาท ขายออกบาทละ 24,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,346.96 บาท ขายออกบาทละ 25,400.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 12 มีนาคม 2564

                                         


ราคาทองวันนี้  วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09:29 น. ราคาทอง -200 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  24,850.00 บาท ขายออกบาทละ 24,950.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,407.60 บาท ขายออกบาทละ 25,450.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

11 มีนาคม 2564

ราคาทองวันนี้ 11 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

                                        


ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14:30  น. ราคาทอง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,050.00 บาท ขายออกบาทละ 25,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,604.68 บาท ขายออกบาทละ 25,650.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด       

ราคาทองวันนี้ 11 มีนาคม 2564

                                       


ราคาทองวันนี้  วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09:27  น. ราคาทอง +150 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ  25,000.00 บาท ขายออกบาทละ 25,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,544.04 บาท ขายออกบาทละ 25,600.00 บาท

เช็คราคาทองล่าสุด